انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ: آکسیون اعتراضی علیه سیاست پناهندگی دولت سوئد و درامر دفاع از حق پناهندگیاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱٨ مرداد ۱٣۹٨ -  ۹ اوت ۲۰۱۹


 

Protestaktion i Göteborg för iranska flyktingar , samt flyktingar från andra länder som
förtrycks av blodtörstiga regimen.

آکسیون اعتراضی علیه سیاست پناهندگی دولت سوئد
و در امر دفاع از حق پناهندگی در مقابل اداره مهاجرت گوتنبرگ ـ سوئد

پناهندگی یک حق است، برای بدست آوردن آن، باید متشکل شد ، ایستاد و رزمید!
پناهجویان ، انسانهای آزادیخواه!
من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. من اگر برخیزم تو اگر بر خیزی، همه بر می خیزند ، هیچ انسانی غیر قانونی نیست و پناهندگی حق ما است نه جرم وبخشش !

خواست پناهندگی هر روز بدتر و بدتر می‌شود ، کشورهای غربی از سالهای بعد از فروپاشی بلوک شرق به مسأله پناهندگی خاتمه داده بودند و بصورت غیر رسمی به تعهدات مکتوب خود در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو یکی پس از دیگری پشت کردند و دیوارهای امنیتی را برای جلو گیری از ورود فراریان کشورهای دیکتاتور و اسلامی زده هر روز بلندتر و بلندتر کردند. کمتر روز و ماهی است که شاهد اخبار ناگوار قتل دهها پناهجو در اقصی نقاط جهان نباشیم. عبور از سیم خاردار متصل به برق، تا دیوارهای بلند و عبور از دریاها و اقیانوسها و جنگلها همه و همه در ابعاد باور‌نکردنی از آفریقا تا آسیا و کل خاور میانه قربانی می گیرند. آن دسته از پناهجویانی هم که از دست این همه موانع همچون : (سگ، پلیس ، مرزبان ، سیم خاردار و غیره) جان « سالم » بدر می برند و موانع نامبرده را با تحمل مشقت غیر قابل وصف پشت سر می گذارند و خود را به ادارات مربوطه پناهندگی می رسانند ، تازه آغاز راه با تحمل رنج بمراتب کشنده تری از مسیر طی شده شروع می شود.

کمترین درصد از این پناهجویان موفق به گرفتن اجازه اقامت می شوند، هزاران ایرانی در بدترین شریط روحی قرار گرفته‌اند و برای مدت نامعلومی جسمان و روحا له می‌شوند و تمامی امیدها یشان به سراب تبدیل می‌شود و در نهایت ناباوری به این موقعیت ناهنجار می اندیشند. زیرا بنا بود که دولتهای غربی پناهنده پذیر به حقوقشان احترام بگذارند ، زیرا روزی پای سندی را امضا کرده‌اند که از در امان نگاه داشتن فراریان جنگ ، تبعیض و بی حقوقی قومی و مذهبی ، گریختگان از دست زندان و شکنجه و اعدام و آپارتاید جنسی و تفتیش عقاید و غیره سخن گفته است.
                                                                                                               
هزاران پناهجوی فراری از جهنم فاشیست رژیم اسلامی ایران در مقابل شدت و حدت اداره مهاجرت و دادگاههای ادارات مهاجرت و جواب‌های منفی به تقاضای پناهندگی مجبور شده‌اند سالها از زندگی خود و بعضا خانوادها یشان در شرایط مخفی بسر ببرند، از امکانات ناچیز اداره مهاجرت محروم شده و برای بسیاری پیدا کردن مسکن و تأمین زندگی روزانه را سختی و تعب فراوان همراه کرده است.‌
علیرغم همه شواهد موجود ، اداره مهاجرت سوئد تقاضای پناهندگی بخش بزرگی از پناهجویان ایرانی را با سماجت هر چه بیشتر با پاسخ منفی مواجه ساخته است. هر روز به لیست پناهندگان غیر قانونی افزوده می‌شود و زندگی آنها با بلاتکلیفی طولانی ، دشواری هر چه بیشتر اقتصادی و اجتماعی و فردی توأم می گردد.نگرانی و نا امیدی و آینده نامعلوم کابوس هر روزه ی این پناهجویان است.فریاد و داد خواهی این پناهجویان، فریاد و دادخواهی هزاران پناهجوی بلاتکیف و در انتظار جواب است، که از افکار عمومی و انساندوست این جامعه درخواست حمایت دارند.در مقابله با سیاست ضد پناهندگی دولت سوئد باید ایستاد. باید از حق پناهندگی دفاع کرد. مبارزه ما باید دست جمعی ، متشکل و متحدانه باشد. برای برخورداری از حق پناهندگی چاره‌ای بجز این در مقابل ما قرار ندارد.
   
از تمامی پناهجویانی که به یکی از دلایل مرتبط با کنوانسیون ژنو از جهنم دیکتاتور زده ، کشورخود فراری شده‌اند ، اما دلایل و اسناد تان از سوی اداره مهاجرت سوئد نادیده گرفته شده است و پروندهایتان با بی‌عدالتی برخورد شده است دعوت می کنیم با شرکت در آکسیون اعتراضی روز دوشنبه ۱۹ اوت ۲۰۱۹ همراه هم باشیم.

اکنون زمان اعتراض بر علیه این بی عدالتی هاست. این راه سخت را با شما و در کنار شما و حمایت هایتان از دور و نزدیک همراه خواهیم کرد. این مبارزه و اقدام را تا رسیدن به حقوق انسانی خود که همانا حق اولیه زندگی در امنیت می باشد را ادامه خواهیم داد.    مبارزه علیه سیاستهای تبعیض آمیز و غیر انسانی اداره مهاجرت در گرو حضور گسترده نیروهای مترقی و انسانگرا و آزادیخواه است. ما پناهجویان ایرانی که از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود محروم شده‌ایم ، نیازمند همبستگی و حمایت گسترده ی احزاب ، سازمانها، نهادها، تمامی انسانهای مدافع حقوق پناهندگی هستیم.همگی ما با هم می توانیم صدای این حرکت انسانی باشیم. باید تلاش کرد با حضورواعتراض همه جانبه ، دولت و اداره مهاجرت سوئد را مجاب به بازنگری در سیاست هایشان نمود تا به در خواست به حقه پناهجویان جواب مثبت داده شود.
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ و پناهجویان معترض خواهان اجرای فوری مطالبات زیر هستیم؛ ما می خواهیم شرایط زیر را سلابر جسته کنیم.

۱- به رسمیت شناختن حق پناهندگی سیاسی برای تمام فراریان از رژیمهای استبدادی ، ضد زن ، ضد مردمی و حق زندگی برابرانسان ها

۲- ما خواهان آن هستیم که دولت سوئد باید ملزم به پیروی از دستور العمل سازمان ملل متحد بشود و هرگز کسی را که تحت خطر شکنجه و آزار و اذیت است با زور و اجبار اخراج نکند

۳- به جریان انداختن پرونده های مسدود و واریز مجدد کمک هزینه‌هایی که قطع شده است

۴- افزایش کمک هزینه‌ها متناسب با افزایش تورم و قیمت اجناس

شماره تلفنهای تماس
عباس تکالو بی غش: ۰۷٣۵۶۹۶۲۶۱
بهاره سلکی :       ۰۷۲٣٣۵۱۵۱۴
نوید زارعی :      ۰۷۲۹۴۶۵٨۱
مهوش رشیدی بیرگانی : ۰۷۰٣۲۱۹۱۵۱

زمان : روز دوشنبه ۱۹ ماه اوت ۲۰۱۹ ساعت ۱۰:٣۰ دقیقه صبح
مکان : Vestagatan ۲ A , Göteborg

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
اوت۲۰۱۹