مهم روح است - محمود طوقی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.