پشتیبانی از حرکت ۱۴ بانوی کنشگر مدنی در ایراناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ مرداد ۱٣۹٨ -  ۷ اوت ۲۰۱۹


 
در فاصله کمتر ار دو ماه از انتشار بیانیه اولین گروه چهارده نفره از فعالین سیاسی-مدنی در ایران،در روزهای گذشته 14 نفر کنشگر مدنی از بانوان ایران زمین، از طیف های مختلف اجتماعی زنان، در بیانیه ای خواهان استعفای رهبر نظام و گذار کامل از رزیم جمهوری اسلامی شدند.تنوع حضور فعالان مدنی کارگری،اجتماعی،همسر شهید،مادر،خواهر و دختر ایرانی در کنار هم،از ویزگی های این بیانیه است.
اهمیت اقدام این زنان شجاع، جدا از پیوستن به کارزار "نه به جمهوری اسلامی" و تجدید پیمان با دیگر گروه هایی که خواهان برچیده شدن نظام جهل و جنایت شده اند، در برافراشتن پرچم زنان در این مبارزه ملی است. آنان در بخشی از از بیانیه منتشر شده خود، نوشته اند:
"در اعتراض به این آپارتاید جنسی که حاصل نگاه مرد سالارانه نظام فقاهتی است،علیه این نظام ضد زن که ارزش های انسانی ما رامحو نموده است به پا خاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در ان کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه ها به رسمیت شناخته شود."
این بیانیه بانگ میلیونها زن ایرانی است.زنانی که در طی چهار دهه زعامت فقهای شیعه بر ایران از حقوق انسانی خود محروم شده اند،زنانی که تحت قیمومیت حکومت دین سالار به قدری رنج کشیده اند که دیگر خوب میدانند، راهی جز گذشتن از نظام برای انها باقی نمانده است. در چهل سال گذشته این منادیان بهشت دروغین،زندگی را به نام عرف و سنت و قانون به جهنمی تمام و کمال برای زنان ایران تبدیل کرده اند.تاریخ گواهی خواهد داد که زن ایرانی در این جامعه اسلامی چه رنجی کشیده است. اعتراض انان در این چند دهه به "آپارتاید جنسی اسلامی" همواره با شلاق و شکنجه و تجاوز وزندان پاسخ داده شده است، ولی انان همچنان سبز و شکوهمند طلایه دار آزادی و صلح در کشور ما هستند.

هموطنان گرامی،
ما امضا کنندگان زیر ضمن پشتیبانی از این زنان جسور کشورمان، از همه نیروهای دموکراسی خواه ایران میخواهیم با پیوستن به کارزار حمایت از انان به ایجاد "وفاق ملی "برای گذر از جمهوری اسلامی و ایجاد جامعه ای دموکراتیک، باز و انسانی کمک کنند. مردم کشور ما می توانند با محاصره مدنی نظام، این حاکمان غاصب را به عقب نشینی وادارند و گذاری مسالمت آمیز را که خواست انان هم هست، رقم بزنند .ما ضمن ادای احترام به این زنان آزادیخواه، خودمان را در راهی که برگزیده اند،در کنار انها میدانیم و مطمئن هستیم که رزم مشترک زنان و مردان ایران زمین به حکومت تاریکی و ظلمت پایان خواهد داد و آزادی را به سرزمین ما باز خواهد گرداند.

نوشابه امیری- شهریار آهی- جمشید اسدی-کمال آذری- فریدون احمدی- دیوید اعتباری- احمد رافت- هوشنگ اسدی-حمید آقایی- مهران براتی- ناصربلیده ای- ناهید بهمنی- سپیده پورآقایی- اصغر جیلو- فریدون خاوند- پرویز دستمالچی- محسن سازگارا- ماشالله سلیمی- گلاله شرفکندی- حسن شریعتمداری – شهران طبری- کریم شامبیاتی- کاوه شیرزاد- یزدان شهدایی- ضیاء صدرالاشرافی-فرزاد صمدلی- مهدی صدودی- اسفندیار طبری- حسین علوی- عطا هودشتیان- منوچهر مقصودنیا- کاوه موسوی - عبدالله مهتدی- جمشید نعمتی .