پاتوق کتاب اندیشه - گوتنبرگ (سوئد)-نقد و وارسی مذاکرات احزاب کرد در کشور نروژ با نمایندگان رژیم اسلامیاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ مرداد ۱٣۹٨ -  ۷ اوت ۲۰۱۹


 

پاتوق کتاب اندیشه - گوتنبرگ (سوئد)
باهمکاری اتحادیه آموزشی کارگران سوئد (آ- ب- اف) برگزار می کنند

چای – گپ و گفت - سیاست
نقد و وارسی مذاکرات احزاب کرد در کشور نروژ با نمایندگان رژیم اسلامی

دیدار و گفتگو با یدی شیشوانی از : اتحاد فدائیان کمونیست و بهزاد سهرابی فعال جنبش کارگری
   
جمعه ۹ اگوست ۲۰۱۹ساعت ۶ بعدازظهر
در دیدار حضوری در پاتوق کتاب اندیشه
زمان: جمعه نهم اگوست۲۰۱۹، ساعت شش تا نه شب
مکان: کتابخانه و کتابفروشی اندیشه
تلفن: 0736778815
gbgandishe@yahoo.com
http://www.andishe.nu
ورود برای همه آزاد است ، مدیریت پاتوق کتاب اندیشه
مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!