انتشار فصلنامه ی مُروا نشریه جوانان هوادار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۵ مرداد ۱٣۹٨ -  ۶ اوت ۲۰۱۹


 
فصلنامه ی مُروا
نشریه جوانان هوادار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
شماره یک
تابستان ۱۳۹۸

مطالب این شماره نشریه مُروا :

یک- پیش درآمد
دو- گفتگو با مهرداد درویش پور در باره جنبش دانشجویی ۱۸ تیر
سه- اپوزیسیونِ اپوزیسیون نمی‌شوند، اما اپوزیسیون جنبش دانشجویی چرا!
چهار- تغییرات و دگرگونی ها در نسل جوان ایران
پنج- مبارزه برای زنده نگه داشتن دانشگاه پر شکوه است
شش- دانشجو یعنی تحول، جنبش برای تحول را سامان دهیم!
هفت- بیکاری جوانان، معضلی که روز به روز غامض‌تر می‌شود!

bepish.org