وحدت و کارنامه حزب چپ - رسول آذرنوش

نظرات دیگران
  
    از : ویدا فرهودی

عنوان : حقیقت
خوشحالم که سرانجام یک نفر این حقایق را نوشت
دستت درد نکند رسول گرامی
۹۰٨۲۲ - تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣۹٨       

    از : م حسین

عنوان : یعنی شما هیچ چیز مثبتی در این همه تلاش ندیدی؟
واژه ها مقدس نیستند. مفهومی دارند و کاربردی که وابسته به مکان و زمان تغییر می کند. امروز به هر دلیل درست یا نادرست، واژه‌ی انقلاب برای مردم چیزی جز انقلاب بهمن و نتیجه‌ی آن یعنی مصیبت جمهوری اسلامی را تداعی نمی کند. اینکه انقلاب امری ضروری ست و اینکه نباید آن را به روی کار آمدن جمهوری اسلامی معنی کرد، چندید بی بی سی رسانه می خواهد که چپ در اختیار ندارد. به همین لحاظ بخشی از نیروهای چپ تلاش داشته اند با زبان دیگری جایگزینی نظام جمهوری اسلامی را توضیح دهند. هستند کسانی که به چنین تحولی اعتقاد ندارند. اما به نظر نمی رسد بحث ها و مصوبات کنگره آنی باشد که آقای آذرنوش می گوید. کنگره قاطعیت برای گذر از جمهوری اسلامی را بطور مشهودی افزایش داده است.
مسائل دیگری هم در مقاله‌ی ایشان هست که می گذرم. یک نکته باقی می ماند. یعنی شما در اینهمه تلاش هیچ مثبتی ندیدی که در کنار نقاط ضعف مطرح شده بگذارید؟
۹۰٨۱٣ - تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹٨