مجتبی پروین به دادگاه تجدیدنظر احضار شداخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۵ مرداد ۱٣۹٨ -  ۶ اوت ۲۰۱۹


 
مجتبی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) بر اساس احضاریه‌ای که به وی ابلاغ‌شده است به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل جهت آخرین دفاعیات احضار شد. این شهروند ساکن اردبیل از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم‌شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بر اساس احضاریه ابلاغ شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به مجتبی پروین از وی خواسته‌شده که در روز چهارشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۲ جهت رسیدگی برای دفاع از اتهامات انتسابی خود در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل حاضر شود.

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل (۱۰۱ جزائی سابق) با صدور حکمی مجتبی پروین را به اتهام “آسیب به اموال حکومتی” به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد.

اتهام “آسیب به اموال حکومتی” [آسیب به خودروی نیروی انتظامی از طریق ضربه زدن با پا] در حالی منجر به محکومیت آقای پروین شده که در برگه احضاریه دادگاه روز یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹٨ اتهامات علیه این فعال مدنی “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” عنوان شده‌بود.

منبع مطلعی به کمپین در این رابطه گفته بودند:‌ «در رأی دادگاه، شاکی پرونده، فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل و شاهد آن نیز استناد به صورتجلسه مأمورین همین ارگان لحاظ شده و گزارشات روز ۴ اسفندماه ۹۷، اداره اطلاعات و پلیس امنیت نیروی انتظامی اردبیل در این پرونده نیز از دیگر عوامل مٶثر در صدور رأی برای این پرونده عنوان شده‌است».

دادگاه انکار و عدم قبول اتهام نهایی از سوی این فعال مدنی را رد کرده است.

پیش‌تر و طی احضاریه الکترونیکی از آقای پروین خواسته‌ شده‌بود، ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ در خصوص شکایت میرداود موسوی افشار مبنی بر “شرکت در تجمع غیرقانونی” در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر اردبیل (۱۰۱ جزائی سابق) جهت ارائه دفاعیات حاضر شود.