گروه اتحاد بازنشستگان: تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیماخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۰ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱ اوت ۲۰۱۹


بازنشستگان از محرومیت ها در عذاب هستند و با این شرایط هیچ چشم اندازی برای تغییر در وضعیت زندگی خود متصور نیستند.
زندگی بازنشستگان زحمتکش در جامعه ای که به فلاکت و تباهی کشیده شده است خود اعلام جرمی است برعلیه مسئولان و نهادهایی که بر سرنوشت ما حاکم شده اند و آزادی و رفاه و سلامتی مردم را به گروگان گرفته اند. ما به این سرنوشتی که برای مان رقم زده اند معترض هستیم و برای تغییر آن تلاش می کنیم.
ما بازنشستگان، علیرغم شرایط نابسامان جسمی ویا سرمای زمستان وگرمای طاقت فرسای تابستان، همچنان پرتوان به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.

گروه اتحاد بازنشستگان تاکنون به دفعات و در سطحی گسترده خواست های حداقلی و فوری که بدون شک مطالبات انسانی و قانونی همه بازنشستگان است را انتشار داده و همه یاران و همدردان بازنشسته را به تلاش برای به دست آوردن آنها فراخوانده است و همواره بر اعتراض گسترده در بستر خیابان تاکید کرده است. ما بر اتحاد همه بازنشستگان و مبارزه مشترک حول این خواست ها پافشاری می کنیم و معتقد هستیم که با پرهیز از هرگونه نگاه رقابت گرایانه، باید یاریگر هم باشیم.
ما بازنشستگان باید اتحاد طبقاتی خود را با مزد بگیران و به عبارت دیگر با کارگران اعم از شاغل، بازنشسته یا بیکار قوام بخشیم. گروه اتحاد بازنشستگان منادی اتحاد سراسری همه بازنشستگان است و تلاش بی وقفه خود را برمحور وحدت فراگیر بازنشستگان قرار می دهد.

در حال حاضر مطالبات فوری بازنشستگان عبارتند از:
۱- اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و برون رفت از خط فقر با دریافت حقوقی برابر با ۷ میلیون تومان با تاکید بر افزایش سالانه حقوق ها متناسب با نرخ تورم واقعی.
۲- درمان رایگان و بیمه کارآمد به جای بیمه تکمیلی برای شاغلان و بازنشستگان.
۳- شفاف سازی وضعیت صندوق های بازنشستگی و برگرداندن سرمایه های اختلاس شده به صندوق ها. همچنین نظارت نمایندگان واقعی و منتخب بازنشستگان بر صندوق ها ضرورت دارد.
۴- اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان متناسب با "بند ۱"
۵- پرداخت کلیه بدهی های دولت به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگان
۶-آزادی بی قید و شرط و بدون وثیقه تمام کارگران معلمان زندانی و فعالان سیاسی
۷ -حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن هر گونه تشکل مستقل، تجمع، تحصن و اعتصاب و آزادی بیان فارغ از شرایط امنیتی
گروه اتحاد بازنشستگان اهداف بلند مدت دیگری را در منشور مطالباتی خود قرار داده است که تلاش برای به دست آوردن آنها را جزء حقوق مسلم همه بازنشستگان می داند.
کمک به ایجاد تسهیلات فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای همه بازنشستگان در همه شهرهای کشور
تامین مسکن مناسب برای همه بازنشستگان

۹ مردادماه ۹۸
گروه اتحاد بازنشستگان