جنگ علیه شمال سوریه - روژاوا - را متوقف کنید
برگردان: نیما گلکار


• اگر جنبش های دموکراتیک تصمیم بگیرند که این موضوع را در دستور کار رسانه ها، کشاندن آن به خیابان ها، مشاغل و کلاس های درسی کشورهای خود قرار دهند، آنگاه قادر خواهیم بود علیه پروژه های جنگی ترکیه، باهم دست به یک همکاری مشترک بزنیم. ما بایستی با سازماندهی مقاومت سیاسی دائمی، بتوانیم از همکاری مشترک فاشیسم حاکم بر ترکیه با حاکمین کشورهایمان، جلوگیری به عمل آوریم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۹ مرداد ۱٣۹٨ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۱۹دستان اوردوغان از روژاوا کوتاه!
جنگ بر علیه شمال سوریه را متوقف کنید!
کارزار بین المللی برای دفاع از روژاوا، انقلاب و دست آوردهای آن

فراخوان
هفت سال پیش انقلابی در روژاوا؛ شمال سوریه آغاز گردید که زندگی میلیون ها انسان را در آنجا دچار دگرگونی کرد؛ تا جائی که مردم کورد خود را از بند خودکامگی بشار اسد آزاد ساختند و در شوراهای خود مدیریتی در کمون ها و تعاونی های گوناگون سازماندهی نمودند؛ به ویژه سازمان های مستقل زنان، به مثابه نیروهای محرکه ی یک دگرگونی اجتماعی تبدیل گردیدند. در طول مبارزه بر علیه دولت اسلامی [داعش]، یک پروژه ی رشد یابنده و منحصر به فرد، شامل مشارکت گروه های چند جانبه ی اتنیکی و دینی به اجرا در آمد که امروزه باعث به وجود آمدن ضمانت اجرائی همزیستی مسالمت آمیز مابین میلیون ها کورد، عرب و مسیحی شده است. فدراسیون دموکراتیک شمال شرقی سوریه – روژاوا - نمونه ای کم نظیر برای دورنمای یک خاورمیانه صلح آمیز و دموکراتیک به حساب می آید که همواره در برابر قدرتهای منطقه و دولتهای امپریالیستی قد علم کرده است.
در روزها و هفته های گذشته، تهدیداتی علیه فدراسیون دموکراتیک شمال شرق سوریه در سطح تازه ای انجام پذیرفته است. تانک ها و تجهیزات جنگی سنگین همراه با هواپیماهای جنگنده اف ۱۶ متعلق به ارتش اشغالگر ترکیه که در پشت مرز جایگزین گردیده اند؛ آماده در انتظار هجوم به فدراسیون دموکراتیک شمال شرق سوریه - روژا وا - و از بین بُردن آن هستند. در این بین، ده ها هزار تن از اعضای گروه های اسلام گرا قصد ورود به روژاوا و شمال شرقی سوریه را دارند، تا آنچه را که ما تا کنون درعفرین اشغال شده از قتل، تجاوز جنسی، شکنجه و اجبار به بیرون رانده شدن هزار ها مردم محلی - که بر علیه ارتش ترکیه و اسلامگرایان مقاومت می کنند - شاهد بوده ایم نیز در اینجا عملیاتی نمایند. یک جنگ تازه، سوریه و تمام خاورمیانه را به هرج و مرج تهدید می کند و صدها هزار نفر از مردم ساکن در این منطقه را به گُریز از دست نیروهای ارتش ترکیه و مُزدوران اش، مجبور خواهد ساخت.
ولی اگر حکومتگران ترکیه و حامیان اشان، خیال ویران کردن روژاوا را در سَر می پرورانند، می بایست انتظار این را داشته باشند که "یگان‌های مدافع خلق / ی پ گ + ی‌ پ ‌ژ "متشکل از زنان و مردان مسلح به ویژه مقاومت مردم در شمال سوریه، اجازه ندهند تا محاسبات آنان به واقعیت بپیوندد. آنان این را در نظر نمی گیرند، انسان هائی که با مقاومت و فداکاری شجاعانه، هزاران شهید نثار کرده و دولت اسلامی [داعش] را شکست داده اند؛ اینک هم اراده ی این را دارند تا از مناطق خودمدیریتی در برابر تهاجم ترکیه ایستادگی نمایند. بنابراین همگی ما وظیفه و مسئولیت خود را در قبال دفاع از این انقلاب انجام خواهیم داد.

همکاری های مشترک نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک بین ترکیه، ایالات متحده آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی می با یست ضمن به نمایش گذاشتن آن، در معرض هجمه ی سیاسی قرار بگیرد تا از اوردوغان و دولت جنگ طلب او هیچ حمایتی نکنند و او را مورد هیچ گونه کمک تسلیحاتی و مالی یا سیاسی برای رسیدن به اهداف سیاسی ویرانگر او قرار ندهند.
اگر جنبش های دموکراتیک تصمیم بگیرند که این موضوع را در دستور کار رسانه ها، کشاندن آن به خیابان ها، مشاغل و کلاس های درسی کشورهای خود قرار دهند، آنگاه قادر خواهیم بود علیه پروژه های جنگی ترکیه، باهم دست به یک همکاری مشترک بزنیم. ما بایستی با سازماندهی مقاومت سیاسی دائمی، بتوانیم از همکاری مشترک فاشیسم حاکم بر ترکیه با حاکمین کشورهایمان، جلوگیری به عمل آوریم.   
اگر آن روزِ ایکس [نامشخّصِ] حمله ی ارتش ترکیه آغاز شود، به خیابان ها بریزید و دست به عمل مستقیم و آکسیون های اشغالی بزنید، اوضاع را مختل و راهها را مسدود نمائید! به مسئولان دفاتر دولتی و مراکز شرکت های متعلق به ترکیه نشان دهید که این اقدامات به خاطر بروز جنگ می باشد! همراه با یکدیگر می توانیم از شروع جنگ تجاوزگرایانه ی ترکیه جلوگیری کنیم! جنگ علیه شمال سوریه را متوقف کنید! انقلاب در شما ل سوریه پیروز می شود و فاشیسم را شکست خواهد داد!

منبع:
https://internationalistcommune.com/day-x/