اتحادیه کارگری و مردمی برزیل خواهان پایان دادن به پیگردهای قضایی علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و فعالین کارگری هفت تپه و آزادی آنها شد - اخبار روز

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.