گزارشی از آکسیون ۲۱ جولای در آمستردام هلند در دفاع از زندانیان سیاسی و کارگران دربند ایراناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱ مرداد ۱٣۹٨ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۱۹


روز یکشنبه ۲۱ جولای ۲۰۱۹ برابر با ٣۰ تیرماه ۱٣۹٨ ، به دعوت "کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران - هلند"، تظاهراتی در میدان دام آمستردام در دفاع از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و دفاع از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران برگزار گردید. در این مراسم تظاهرکنندگان خواهان آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی شدند.

محل آکسیون با بنر ها و پوستر های مختلف تزئین شده بود. همچنین شعار هایی که منعکس کننده خواستهای شرکت کنندگان در این حرکت بود ، در اطراف محل نصب شده بودند. امری که به بازدیدکنندگان از آکسیون امکان می داد هر چه بیشتر با اهداف و خواستهای سازماندهندگان این حرکت در حمایت از مطالبات کارگران ایران ، آشنا شوند. این حرکت مبارزاتی از ساعت یک تا سه بعد از ظهر ادامه داشت.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند که یکی از نیروهای تشکیل دهنده این کمیته می باشند ضمن شرکت در این حرکت مبارزاتی با گذاشتن میز کتاب به پخش نشریات سازمان پرداخته و پاسخ‌گوی پرسش‌های مراجعه‌کنندگان بودند.

جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد!
زندانی سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمستردام - هلند
۲۱ جولای ۲۰۱۹