خود آموزی


جهانگیر صداقت فر


• ...آنگاه -
          به خود آموختم
که تهاجمِ توفان و باد را به همان مایه دوست بدارم
که رامشِ تالاب را در آغوشِ خنیاگرِ نسیمِ سحر گاه. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٣۰ تير ۱٣۹٨ -  ۲۱ ژوئيه ۲۰۱۹


 ...آنگاه -

          به خود آموختم

که تهاجمِ توفان و باد را به همان مایه دوست بدارم

که رامشِ تالاب را در آغوشِ خنیاگرِ نسیمِ سحر گاه.آموختم که سحاب

                   خصمِ آفتاب نیست ؛

هیاهوی باد

             ویرانگرِ سکوتِ حجله‌ی مهتاب نیست.

و آزمودم

که انعکاسِ نورِ امید در شوره زارِ گذاره‌ی هستن

الزاماً فریبِ سراب نیست.پس آنگاه دریافتم

                که زوال

                      خود واپسین رباطِ فرایندِ حیات است ،

و که لایزالیِ زمان

                   مصداقِ جاودانگیِ جان نباید بوده باشد،

و قصه‌ی ققنوس تلبیسی اساطیری ‌ست

تا از ناگزیری مرگ نهراسیده باشی‌ .

                            ********

تیبوران - ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶