گردهم‌آیی در فرانکفورت برای هشدار به خطر بروز جنگ علیه ایران و تبعات آناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۶ تير ۱٣۹٨ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۹


به ابتکار انجمن آلمانی «صلح و آینده» به عنوان هشدار به افزایش خطرناک تنش‌ها و ناآرامی در منطقه‍ی خلیج فارس و احتمال بروز جنگ میان امریکا و ایران و تبعات ناگوار آن در عرصه‌های گوناگون، از جمله حقوق بشر، برنامه‌ای در ساعت ١۷ روز پنجشنبه ١٨ ژوییه ٢٠١٩ در کنار کلیسای پاول (Paulskirche) واقع در میدان پاول (Paulsplatz) شهر فرانکفورت برگزار می‌گردد.

در این برنامه آقای یورگ سزان (Jörg Cezanne) از حزب چپ آلمان سخن‌رانی خواهد کرد و آقای دکتر ایران بومی، وکیل دادگستری، از تجربه ی ناگوار خود به‌دنبال مرگ نابه‌هنگام فرزند خود در امریکا، از رفتار غیرانسانی مقامات امریکایی که تحت تاثیر فضای خصمانه ی کنونی حاکم بر روابط امریکا و ایران با زیرپانهادن بدیهی‌ترین حقوق انسانی از دادن ویزای سفر ایشان به امریکا برای دفن فرزند خود حودداری کردند، گزارشی به حاضران خواهد داد.

کمیته همبستگی برای ایران، فرانکفورت