گفتگو با علی لیمونادی در کتابفروشی فروغ در کلناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۹ تير ۱٣۹٨ -  ۱۰ ژوئيه ۲۰۱۹گفتگو با علی لیمونادی شنبه ۱٣ یولی از ساعت ۱٨ در کتابفروشی فروغ

علی لیمونادی کارگردان، موسس بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان در آمریکا و تهیه کننده نخستین برنامه تلویزیونی ایرانی در خارج کشور است.

حاصل پژوهش‌ها و پیگیری‌های چند جانبه او، در راستای تلاش صدساله ملت ایران، انتشار دو مجلد کتاب تحت عنوان "تلاش صد ساله ملت ایران" می‌باشد. این کتاب‌ها دربرگیرنده گفتگوهای دو دهه اخیر او با بیش از صد نفر از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی درباره تلاش ایرانیان برای دستیابی به آزادی می‌باشد.

این کتاب‌ها را می‌توانید در شب برنامه با امضای نویسنده تهیه کنید.

ورودی ۴ یورو