دو بیانیه در باره نتایج انتخابات یونان


• انتخابات سراسری یونان در ۷ جولای ۲۰۱۹ برگزار شد. در این انتخابات سیریزا در برابر محافظه کاران دست راستی شکست خورد و دولت آن به پایان رسید.، حزب کمونیست یونان و نیز جبهه نافرمانی واقعی اروپایی به رهبری یانیس واروفاکیس، که در این انتخابات توانستند تعدادی نماینده به پارلمان بفرستند، در بیانیه های جداگانه ای بر عزم خود در مبارزه جهت منافع مردم یونان تاکید کرده اند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱٨ تير ۱٣۹٨ -  ۹ ژوئيه ۲۰۱۹دو نگاه به انتخابات سراسری یونان
برگردان: هاتف رحمانی

حزب کمونیست یونان علیه دولت ضد مردمی جدید مبارزه و منافع مردم را بیان خواهد کرد
انتخابات سراسری یونان در ۷ جولای ۲۰۱۹ برگزار شد، که در آن حزب کمونیست یونان ٣۰۰.۰۰۰ رای (۵.٣ درصد) آرا را کسب کرد و ۱۵ نماینده آن برای مجلس دوباره انتخاب شدند. این نتیجه در شرایط تغییر همبستگی نیروها در احزاب بورژوایی، گرایشی عمومی شده به سوی افزایش محافظه کاری، باجگیری، سرخوردگی که از خط سیاسی ضدمردمی دولت "چپ" سیریزا سرچشمه گرفته بود، به دست آمد.
حزب محافظه کاردموکراسی نو با ٣۹.٨ درصد آرا اول شد و نارضایی مردمی نسبت به دولت سیریزا ابراز شد که ٣۱.۵ درصد آرا را دریافت کرد.
کینال، ادامه سوسیال دموکراسی قدیمی یونان با ٨.۱ درصد آرا ، حزب ملی گرا- نژادپرست "راه حل یونان" با ٣.۷ درصد و حزب سوسیال دموکرات دیگر MERA۲۵ (حزب واروفاکیس) با ٣.۴ درصد نیز وارد پارلمان شدند. در مقابل، ۱۶ حزب نتوانستند از آستانه ٣ درصدی انتخابات عبور کنند، از جمله سازمان جنایتکار فاشیستی طلوع طلایی که آرا ان به صورت قابل توجهی در ۲.۹ درصد منقبض شد.
دیمتریس کوتسامپاس، دبیر کل حزب کمونیست یونان، بلافاصله پس از اعلام نتایج، بیانیه زیر را صادر کرد:

«ما از تمام کسانی که به حزب کمونیست یونان رای دادند به ویژه کسانی که برای اولین بار رای دادند تشکر می کنیم. به علاوه از کسانی که با حزب کمونیست یونان در این انتخابات همکاری کردند، در مسائل آن، حتی اگر در گذشته به جریان های سیاسی دیگری تعلق داشتند شرکت کردند، به بسیج مشابهی که در طی انتخابات پارلمان اروپا هم رخ داد ادامه می دهند تشکر می کنیم. به هزاران عضو، کادرها، دوستان حزب و سازمان جوانان کمونیست که تمام توان خود را به تقویت حزب کمونیست یونان دادند درود می فرستیم.
فردا در مسیر ضد جمله، در مسیر سیاسی مبارزه طبقاتی نیروهای جدیدی خواهد یافت.
شرایط انتخابات، و نیز انتخابات یک ماه پیش پارلمان اروپا، ارتباط جدید نیروها بین احزاب بورژوازی با مشخصه اصلی برتری دموکراسی نو بر سیریزا و در نتیجه تغییر در دولت را بدون تغییرقابل توجهی در خط سیاسی، با تقویت سیستم دو قطبی و نیز گرایش کلی به سوی افزایش محافظه کاری بازتاب داد.
در انتخابات نارضایی قابل توجیه مردمی از دولت سیریزا به ثبت رسید، که در سال های گذشته خط سیاسی ضدمردمی را به اجرا گذاشته بود و به کار دولت های دموکراسی نو و پاسوک ادامه می داد. این که بخشی از مردم به آزمون پس داده های قدیمی تر مانند دموکراسی نو روی کردند، و همین طور به نیروهایی که خود را "چپ" نشان می دهند منفی است.
گروه جدید پارلمانی با درصد آرا داده شده به حزب کمونیست یونان، در سال های آینده تمام توان خود را وقف ترویج و دفاع از منافع طبقه کارگر و لایه های مردمی کشورمان خواهد کرد.
از فردا صبح آرا حزب کمونیست یونان در هر محل کار، در محله، در مدارس، در دانشگاه ها برای سازمان دادن به مبارزه برای جلوگیری از اقدامات جدید، در راستای فراهم کردن آرامش برای کسانی که رنج می برند به کار گرفته خواهد شد.
ما همگی می دانیم که مشکلات پایان نگرفته اند. ما همه می فهمیم که فرشته "عصر پسا مموراندم" و "توسعه عادلانه" ربطی به زندگی روزانه مردم ما ندارد.
فردا همایش برنامه ریزی شده گروه اروپا است که به دولت جدید دموکراسی نو تعهدات آن به اولویت های ضدمردمی را یادآوری خواهد کرد.
حزب کمونیست یونان با تمام توان خود، در داخل و خارج مجلس، از نقطه نظر نیازهای کارگری - مردمی علیه دولت جدید خواهد جنگید، در سازمان دادن مبارزه طبقه کارگر، بخش های مردمی لایه های میانی علیه آزار تمام عیار سرمایه، اتحادیه اروپا، ناتو در راستای هموار کردان راه برای سرنگونی واقعی نقش برجسته ای ایفا خواهد کرد.

inter.kke.grMeRA۲۵ (جبهه نافرمانی واقعی اروپایی) تنها شعاع امید در روز تهدید بازگشت به دولت راست یونان
یانیس واروفاکیس


محافظه کاران یونان، حزب دموکراسی نو، رهبر آن آقای کیریاکوس میتسوتاکیس، امروز پیروزان انتخابات عمومی ما هستند. اگرچه پیروزی ان ها در شب رفراندوم (۵ جولای ۲۰۱۵) توسط آقای تسپیراس نخست وزیر رقم خورده بود.
مبادا فراموش کنیم، بلافاصله پس از رای «نه» با شکوه مردم یونان بود که آقای تسپیراس رهبران حزب دموکراسی نو و نیروهای هوادار ریاضت را به کمک خود فرا خواند تا رای نه مردم را به رای «آری» تبدیل کند.
از این رو، رفراندومی که قابلیت آن را داشت که دموکراسی نو را به زباله دان تاریخ بیندازد لغو شد و مردم با ائتلاف آقای تسپیراس و دموکراسی نو سرنگون شدند. زمانی که آقای تسپیراس هر اقدام ریاضتی و لایحه خصوصی سازی مورد درخواست تروئیکا از خود را با حمایت ضمنی و صریح دموکراسی نو تصویب کرد، آیا تعجب آور است که دموکراسی نو باز می گردد؟
امروز، هفتم جولای، مردم یونان همان کاری را که از زمان زندانی بودن در زندان طلبکاران بزرگ ما انجام می دادند انجام دادند: آن ها دولتی را که بیل اوت (کمک به کسب و کارهای ورشکسته یا اقتصاد برای نجات آن از فروپاشی از جیب مردم) جدید تروئیکا را همراه باپیش شرط های سمی آن تحمیل کرد بر انداختند. و چنین است که فصل دیگری از اسارت بدهی ما به پایان می رسد در حالی که فصل دیگری، فصلی تیره تر، در حال آغاز است.
تنها نور امید در این محیط دلگیر ورود MeRA۲۵ به داخل پارلمان است. ورود جناح انتخاباتی (دموکراسی در اروپا جنبش ۲۰۲۵) DiEM۲۵ در یونان به پارلمان با ۹ نماینده با وجود فقدان کامل پول و کارزار پایدار تظاهرات از سوی سیستم حاکم و دولت آقای تسپیراس غافلگیری خوش آیندی بود.
ما بی دریغ به مردم یونان، به مردم اروپا متعهدیم. با ترکیبی از پیشنهادات سازنده سیاسی و نافرمانی کامل به تمام آن سیاست هایی که به بسیاری آسیب می رساند ادامه خواهیم داد.
از امروز ما پویش ثابت قدمی را علیه انگلی ترین و بی رحم ترین شکل الیگارشی که دموکراسی نو برای بر افراشتن آن بر بنیاد قرارداد بیل اوت آقای تسپیراس با تروئیکای وام دهنده به یونان تلاش خواهد کرد به راه می اندازیم.
همراه با رفقای خود در سراسر اروپا، و نیز بخشی از ترقی خواهان جهانی که با هم DiEM۲۵ را بنیاد گذاشتند، ما با ظهور هر دو نوع قدرت طلبی (سیستم حاکم و راست افراطی نژادپرست)، در عین حال با گره زدن مقاومت خود به کارزار تعیین کننده برای نیو دیل سبز اروپایی، در واقع جهانی، مبارزه خواهیم کرد.
امروز، سهم MeRA۲۵ از آرا تعداد کوچکی بود. اما برای ساختن تفاوتی تعیین کننده به اندازه کافی بزرگ بود- مانند شمع کوچکی که نور آن قادر است به تاریکی نفوذ کند.

www.yanisvaroufakis.eu