ماه


مهدی فلاحتی


• این ماه
که روشن کرده امشب را؛
نه مثل ماهِ شب هایی که بیدارند،
مثلِ بارانی که در هاشورِ بارش هاش
چهره ی رویایی ات پیداست. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۵ خرداد ۱٣۹٨ -  ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹


 این ماه
که روشن کرده امشب را؛
نه مثل ماهِ شب هایی که بیدارند،
مثلِ بارانی که در هاشورِ بارش هاش
چهره ی رویایی ات پیداست.

نه مثل ماهِ تنهایی
که شادی های چشمک زن
کنارش نیست؛
مثل پایانبخشِ دشتی خشک:
جنگلِ سَروی که می گوید «بیا!
رویایِ بی پایان، میانِ ماست!»

نه مثلِ سَرو
یا باران، ستاره
مثلِ آهی تو.
نمی دانم چه هستی
هرچه هستی، مثلِ ماهی تو!

----------------------
واشینگتن، ۱ اردیبهشت ۹۸
telegram@falahativoa