کمک به سیلزده گان، یا تدارک برای رویاروئی با مردم - مارال سعید

نظرات دیگران
  
    از : زندانی زنجیری

عنوان : اشغال موصل ،اشغال خوزستان و لرستان!
این لشکر کشی بوی بد میدهد، انسان را بیاد اشغال موصل و عقب نشینی نظامیان و دولت مالکی در آنزمان در برابر ۲۰۰۰ داعشی میاندازد با این تفاوت که اینجا مسئولان هم حامی اشغالگران هستند استعدادشان هم چندین برابر داعشیان هست.
آینده نشان خواهد داد که در نیروهای نظامی ما نیروهائی موجود هستند که در مقابل این فاجعه بایستند ویا مبارزه را مردم به عهده میگیرند!
٨۹۵۵۹ - تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹٨       

    از : کیا

عنوان : امت به آغوش امام آمدند!
قدم دوم خامنه ای که چندی پیش عنوان کرد روشنتر میشود.
با آورند نیروهای مزدور خارجی سپاه قدس که با ثروت مردم ایران و بدون اجازه مردم ،پروار شده اند،اکنون قدم بعدی حکومت ولایی رقم خورده است ،ایرانیان را به بردگی کشاندن ، نسل کشی ها و آوارگی ها را میتوان حدس زد .
خلاصه داعش شیعی در راه است.
ایرانیان چه مذهبی و چه سکولار،چه چپ و چه راست بدانند که اتحاد علیه امامت راهی است که از آن گریزی نیست.
پس به اتحاد و عمل مشترک بپردازیم و از کمک از هر کجا که می آید دریغ نورزیم.
٨۹۴۷٨ - تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹٨       

    از : مجتبی کریمی

عنوان : نگاه هوشمندانه
با درود، بسیار نگاه هوشمندانه ایست. امیدوارم سیاست گذاران اپوزسیون مد نظر قرار دهند.
دو اشتباه تایپی نیاز به تصحیح دارد: ا- پاراگراف ۷ تحلیلی غلط ،تحلیل صحیح است. ۲- پاراگراف ۱۰ سرمایه هانی غلط، سرمایه جهانی صحیح است
٨۹۴۷۵ - تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹٨