حقیقت بالفعل و توهم ایدئولوژیک - جمشید طاهری پور

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : ترامپ، امام زمان بعضی ها
وقتی نظرات مطالعه می شود، آدم حیران می ماند از این همه نکته بینی و نکته سنجی بی ربط.
با توجه به موضوع نوشتار آقای طاهری پور - که این روزها به شعر پناه برده است- که به ترامپ و ضد ترامپیست پرداخته است می توان بصورت خلاصه گفت
یک حکومتی حاکم برکشور است چند سالی هست یک شخصی به نام ترامپ ظهور کرده است( شاید همان امام زمان باشد) و کارهایی را انجام می دهد
این ظهور و منجی خواهی،باعث شده بعضی ها به اعمال او دل ببندند و گاهی با صدای بلند هم می گویند خوب می کنه دق و دلی ما خالی می شود دست ترامپ درد نکند و...
اما بعضی دیگر می گویند
دست این یارو ترامپ بشکند که روند تحولخواهی کشور را به مسیر دیگر برده و انحراف در روند مبارزاتی کشور بوجود آورده است این یارو با روش سرگردنه گیریش باعث تقویت و رشد پلید اندیشان حکومتی شده و می شود و...
اما در این بین افرادی و یا گروه هایی موضوعاتی را پیش می کشند که بیشتر نشان از تسویه حساب های شخصی است تا توجه به موضوع فعلی
٨۹۵۴۷ - تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹٨       

    از : محمود از ایران

عنوان : باشد ضدامپریالیسم کذب؛ ولی شما حقیقت بالفعل یا ترامپیسم را چه می نامی
۱- آقای طاهری پور در ترازبندی شما بین جایگاه سایت اخباررروز و فضای مجازی و شبکه دیجیتالی خلط بحث می بینم. ببین تفاوت ره از کجا تا کجاست؟ قربان ! رسانه دیجیتالی اخبارروز تریبون رسمی و دمکراتیک کجا؟ شبکه های دیجیتالی و بعضا مبتلا به " فیک نیوز " کجا؟ استمرار و حیات سایت مزبور و همچنین حمایت دلپسندانه خوانندگان اعم از چپ ذر داخل و خارج کشور گواه بر وزین و مطرح بودن اخبار روز بوده، هست و می باشد. اما شما اراده گرایانه و غیرمحسوس کوشیده ای جایگاه سایت اخبار روز را پائین بیاوری؟ چرا ؟ من نمی دانم؟
۲ - آقای طاهری پور برخلاف نگاهت که نوشته ای " تفصیل مطلب برای من و خوانندگان ملال آور است" آری ! اگر تفصیل مطلب برای خودت ملال آور است حرجی نیست؛ اما تعمیم حالت خودت به خوانندگان نمی تواندنشانه ای از وجود رسوبات ذهنی شما باشد که تظاهر به برائت از آنها می کنی، همان رسوبات بازمانده به توصیف شما که " ذهنیت و طرز نگاه آلوده به جذبه های کهنه ایدئولوژیک است " ولی در سطور بعدی تاکید داری " هیچگونه داعیه نمایندگی هم ندارم " بعد با تاکید مجدد می نویسی" و به همین سیاق تاکید موکد می نمایی " به هیچ کسی هم سمت نمایندگی خودم را نداده و نمی دهم " خب تناقض در نگاه ت از نوشته ات هویداست . پس تو که بر اردوی چپ باورمند به سوسیالیست و البته ضدامپریالیست و ضدنئولیبرالیسم خرده می گیری. خدمتت می نویسم . پس نمایندگی ما خوانندگان را نداری و از من بشنوید که شما در باب نقد گذشته به تفصیل سخن نگفته ای. ضمنا باور کن و بپذیرید در بحث های سرنوشت ساز تکرار جایز ست . بیاد داشته باش که تفصیل در برهه هایی نه تنها ملال آور نَبوَد که مسرتش برآمد ارتقا دانش در هر زمینه است که کام را شیرین کند
۳- من خود قصد انکار و برائت از گذشته و سوسیالیسم را ندارم. امادر راه تحول آمده با بزرگان چپ بویژه دکتر رئیس دانا و دیگر رفقای مطرح از جمله اخبار روزیان نهال نقد گذشته را به انکار درخت کهنسال گذشته پیوند نمی زنم چون پیوند نقد گذشته با نهال نگاه سیاسی و لیبرالانه میوه تلخ می دهد. کاش شما به جای انتساب توهم ایدئولوژیک به چپ سوسیالیستی می فرمودی که آلترناتیو موضع شما که قطعا لیبرالیسم است واقعیت موجود را چه می نامد؟ از نظرت امپریالیسم که کاذب است درست. ولی تبیین شما و هموندانت از ترامپیسم و ساختار سرمایه داری کنونی چیست؟
٨۹۵۴۴ - تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹٨       

    از : جمشید برومند

عنوان : تاریخ دروغ نمی گوید
خانم ملیحه محمدی ، اکثر راهیان چپ ،شمول هواداران فدائیان خلق که در ده شب کانون نویسندگان در انیستیتو گوته حضور داشتند یا از دوستان خود شنیدند، در این موضوع توافق دارند که جنبش ضد دیکتاتوری روشنفکران سکولار ؛ چپ ، دموکرات ، لیبرال و مذهبی ..... در آن ده شب شتاب پیدا کرد ( نگارنده شاهد حضور از جمله مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی در حیاط گوته بود) ولی با نگاه امروز ، نمی برخورد چپ روانه و غیر دموکراتیک برخی از «انقلابیون » حاضردر آن شبها به شعر خوانی دگر اندیشانی چون فریدون مشیری و شاعر و نویسنده ی مذهبی را نادیه گرفت.
این را نوشتم که یاداوری کنم که چپ در میان تمام نیروهای سکولار که در آن زمان اوایل مهرماه ۱۳۵۶ در سپهر استبداد زده ی ایران بسیار رادیکال بود تصور نمیکرد که چندی بعد در همان سال ،بعداز سفر جیمی کارتر در شب ژانویه ۱۹۷۸ / ۱۰ دیماه ۱۳۵۶ ، بدلایلی که هنوز ناشناخته مانده است .مقاله ی استبداد سرخ و سیاه علیه خمینی از دربار شاه برای انتشار به روزنامه ی اطلاعات فرستاده شد و شورش مذهبی توسط طلبه ها در قم و سرکوب آنها شروع شد.که زنجیر وار به تبریز و مشهد و اصفهان و تهران کشیده شد.
خانم محمدی ، میلیونها نفر در ایران شیوع فالانژیسم را در سال ۵۶ دیدند که بتدریج نیروهای سکولار و عرفی را کنار زدند تا به نماز عید فطر رسید .بهتر است در مورد توافق پنهائی تیمسار مقدم رئیس ساواک با رهبران مذهبی بحث کنیم که چگونه صورت گرفت نه دعوت رهبران مذهبی برای نماز عید فطر...
بهتر است در باره ی آتش زدن سینما رکس در آبادان صحبت کنیم.
بهتر است در باره ی دستگیری هویدا و تیمسار نصیری صحبت کنیم . رئیس قبلی ساواک مدتها قبل از ۲۸ مرداد ۱۳۵۶ از پاکستان فراخوانده شد و دستگیر شد ولی همزمان با موضوع سینما رکس رسانه شد.
رهبران مذهبی در جریان این وقایع بودند و از وقایع پشت پرده خبر داشتند.
تردیدی نیست که حکومت از همان زمان که آموزگار بجای هویدا نخست وزیر شد به نیروهای ملی روی خوش نشان دهند و ماجرای کاروانسرا سنگی را حتما خبر دارید و دستگیری نویسندگان و فعالا سیاسی غیر مذهبی خصوصا ملی از جمله مضروب شدن داریوش فروهر....
شما را همان طور که میگوئید ؛در میان خیل روشنفکران چپ بخصوص هواداران فدائی در تمام دانشگاها را بخاطر نمیاورم که در آن جّو رادیکال ـ در شب ها ی شعر دیدیم ـ و اولین راه پیمائی مستقل چپ ـ بعداز راه پیمائی های میلیونی تاسوعا و عاشورای به رهبری ایت الله طالقانی ـ از میدان قزوین شروع و در دانشگاه صنعتی آریامهر پایان یافت .. عجیب است که بعضی از «چپ» ها چنان «تیز هوش» ماهها قبل در عید فطر با چادر و روسری به حمایت نماز خوانان عید فطر رفتند ولی چپ های انقلابی هم با «تساهل »و «تسامح» به آنها لبخند زدند.
٨۹۵۴۰ - تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹٨       

    از : maliehe mohammadi

عنوان : اگر خودتان را بخواب نزده اید
شما کسانی که بجای بحث روی انتقاد من از آقای طاهری پور که رسماً اتحاد با امریکا، اسرائیل و سعودی ها را تبلیغ کرده است، به تمامی متمرکز شده اید روی شرکت من و تعدادی از رفقایم در تظاهرات بعد از نماز عید فطر، که آغازگر راهپیمایی های انقلاب بهمن بود؛ شما ! یا اصولا امروز به هر دلیل به مبارزه پیوسته اید، آن روزگار را یا ندید یا هوادار همان رژیم بودید و به این علت از چگونگی آغاز تظاهرات در شهر تهران بیخبر هستید.در اینصورت لطفا روزشمار انقلاب بهمن را سرچ کنید و بخوانید و بدانید که آن راهپیمایی بدعوت ِ نه مذهبیون مرتجع ـ که آن زمان همه طرف شاهنشاه آریامهر بودند ـ بلکه مذهبیون ضد سلطنت و ضد آخومدهای مرتجع دفرا خوانده شد بود و توانست ترس مردم تهران را از حضور خیابانی بریزد گرچه متأسفانه چهار روز بعد فاجعه ۱۷ شهریور روی داد. ما هم روی تپه های قیطریه و نه در مسجد حاضر شدیم و به شکل گرفتن آن تظاهرات پیوستیم و بعد از انهم همانطور که نوشتم، همیشه چه در ۱۶ و ۱۷ شهریور و چه در تمام تظاهرات منتهیی به انقلاب نه چادر پوشیدیم و نه روسری. حالت دوم این است که خودتان را در مورد تاریخچه انقلاب بهمن بخواب زده اید که بیدار کردنتان کار من و هیچ نیرویی نیست. موفق و هشیار باشید.
٨۹۵۲۹ - تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹٨       

    از : ملیحه محمدی

عنوان : برای آقای صحرایی
جناب صحرایی؛ من انتقادم را به مقاله آقای طاهری پور نوشتم. اگر کامنتها را بخوانید می بینید که خانم ریحانه، بجای پاسخ به ایراد من، این پاراگراف از مقاله من را که یک روایت از گوشه ای از رویدادهای انقلاب بهمن بود، از مجله میهن برداشته و اینجا نقل کردند و دوستان زیادی هم به ایشان پیوستند. منهم برای آخرین بار علیرغم اینکه متأسف بودم که مسئله به کجا منحرف شده پاسخ دادم.
٨۹۵۲٨ - تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹٨       

    از : زندانی زنجیری

عنوان : تصحیح
....و هنوز مسلمانهایی موجودند که چپ با آنها ارتباط میگیرد و خواهد گرفت.
چپ به اعتقادات معقول انسان ها احترام میگذارد و در صورت لزوم به انتقاد موثر و معقول با آنها می پردازد.
٨۹۵۱۹ - تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹٨       

    از : بیژن نابت

عنوان : پوزش برای اشتباه تایپی
در پایان یادداشت پیش اشتباه بزرگی صورت گرفت که پوزش می خواهم.
« ..ما نه حکومت مذهبی تشنج آفرین را تائید می کنیم و نه کشورهای جنگ افروز و اسلحه فروش را....»
٨۹۵۱۶ - تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹٨       

    از : محمد صحرایی

عنوان : یک ذره صادق باشید
خانم محمدی !در رابطه با مضمون اصلی این مقاله نظر نوشته شده.شما بجایی پاسخگویی به هسته اصلی مقاله ،رفتید به سراغ "که شما به تظاهرات آخوند ها با چادر پیوستید یا با روسری" ایا مسیله ی مقاله اینه ؟. ولی یک چیز را تایید کرد که شما از قبل از انقلاب هم به اخوند ها سمپاتی و ارادت داشتید.تاریخ سمپاتی شما به ارتجاع مذهبی محدود به بعد از پیوستن سازمان به سیاستهای حزب توده که همان شکوفایی جمهوری اخوند ها نمیشده ، بلکه بر میگردد به قبل از انقلاب !
یک ذره رو راست باشید ،اگر با اینهمه فاکتهای مشخص در تروریستی بودن سپاه، مخالفت دارید ،مانند مهاجرانی و علی علیزاده دو عنصر حلقه ی لابی های لندن، خودتان را "یک پاسدار " بنامید.
وای بحال حزبی که امثال شما ها گردانندگانش هستید.
٨۹۵۱۵ - تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹٨       

    از : بهرنگ ایرانی

عنوان : به کجا چنین شتابان؟!
نسل جوان در آستانه ی انقلاب،بعضی از چهره ها را به دلایلی عمدتا دلایل احساسی چنان به ذهن سپرده که برخی از آنان که هنوز به مقولاتی نظیر عدالت اجتماعی و آزادی و دموکرسی همچنان باورمندند، بعد از گذشت سالها،چون این باور با شورانگیزترین دوره ی زندگی آنان عجین شده بود،به صورت غیر ارادی دوست دارند حتی در دوران میانسالی و کهنسالی همچنان آنها را بعنوان شخصیت های مرجع خود بدانند.و وقتی می بینند چهره هایی چون رفیق طاهری پور با طرح برخی از نظرات غیر متعارف تمام برج و باروی دیدگاه هایی را که با خون و دل خوردن و رنج کشیدن در طول عمری خورد خورد ساخته شده،در چشم به هم زدنی به هم می ریزند،هیچ می دانی چه بلایی بر سر خودشان و بر سر آنها می آورند؟ یاد شعر مرثیه ابتهاج در سوگ احسان طبری میافتم. با عرض پوزش واقعا این وضعیت شما را به سقوط یا "مردن زودتر از مرگ" تشبیه نکنیم،چه کنیم؟ آیا این وادادگی را نمی توان به افتادن از سوی دیگر بام تشبیه کرد؟سالهاست شما را بعنوان یکی از جهره های مورد علاقه ام از دوران جوانی تاکنون دنبال می کنم. هر نوشته ای را از شما،فرخ ،بهزاد، بهروز،مهدی فتاپور، مدنی،کشتگر،عبدالرحیم پور و رقیه دانشگری و ممبینی و..... را که ببینم به صورت غیر ارادی در اولویت قرار می دهم.اگرچه تفاوتها را در نظرات شما می بینیم ولی هر بار که دور هم جمع می شوید به بهانه ی ایجاد تشکلی نوپا تحت نام اتحاد جمهوری خواهان یا حزب تازه تأسیس چپ اقدامی می کنید،بارقه ای از امید در دلمان روشن می شود که این تبار،با اندیشه ی نوینشان کاری خواهد کرد کارستان.با خواندن نقد بوف کور و مرغ آمینت ،نه تنها بوف کور و مرغ آمین را فهمیدم که هدایت و نیما را بهتر شناختم که از همه مهمتر، فهیمیدم یکی از تضادهای برجسته و شاید هم عمده ترین آنها در جامعه ی ما تضاد بین سنت و تجدد است و هزار بار در دلم به شما آفرین گفتم.نوع نوشتنت همیشه مرا بوجد آورده است.می توانم بفهمم که ذهن همه ی آدمها حتی ذهن شما و همینطور ذهن من هم باید در طول عمرمان متأثر از واقعیات تغییر کند ولی آیا منطقی است که این تغییر تا آنجا صورت بگیرد که به تأیید تصمیم ترامپ هم بتواند بیانجامد؟ نا امیدمان کردی رفیق عزیز.هیچ می دانی که چپ آئینی با توجه به همین نوع نگاه ، برای توجیه رفتار آئینی خود، شما را بعنوان نماینده ی چپ نو چماق درست می کند و بر سر منتقدان چپش می کوبد و چپ نو را به کلی بازیچه ی سرمایه داری جهانی و بلاموضوع می داند؟ هیچ می دانی با توجه به چنین رفتاری است که راست افراطی انگیزه ی بیشتری پیدا می کند که هیچ گرایشی از چپ را به جز چپ اردوگاهی و اراده گرا چپ نداند و همه را بایک چوب براند؟تصور نمی کنی با طرح چنین مسائلی از جانب شما سرمایه داری جهانی مستمسک پیدا می کند تا فجایعی را که ببار آورده و می آورد توجیه کند؟
گفتی که تبعات طرح چنین دیدگاهی را به تنهایی می پذیری ولی واقعا فکر می کنی تبعات چنین دیدگاه هایی فقط به خودت منحصر می شود؟ تصور نمی کنم چنین باشد.
٨۹۵۰۵ - تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹٨       

    از : زندانی زنجیری

عنوان : ما اینجا از تناقض حمایت نمی کنیم!
انتقادهایس از اینقبیل
چرا آ گر تو چپ بودی با مسلمانهای مرتجع در زمان شاه به مسجد رفتی....؟
اولا در آنزمان عادی بود و مبارزان مسلمان خود را اینطوری منفی متحول نکرده بودند و هنوز مسلمانهایی موجودند که چپ با آنها ارتباط دارند نخواهد گرفت.
ویا اینکه
از مسلح کردن سپاه به توپخانه تابه در آغوش افتادن بن سلمان و....

اینگونه استدلال کردن ،یعنی سفسطه ملایی ،خواهشا افراد اینجا را اینقدر بی کلاسه تصور نکنید.
٨۹۵۰۴ - تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹٨       

    از : طبیب

عنوان : از شعار مسلح کردن سپاه به سلاح سنگین تا افتادن از آنسوی بام به حیاط بن سلمان
بزعم طاهری پور عربستان، اسرائیل، و سایر دشمنان ایران "خواهان تشنج زدائی... همزیستی مسالمت آمیز، ... احترام متقابل به ... حاکمیت ملی یکدیگر، و پایبندی به ارزش‌های ...مدنی و دموکراتیک معاصر هستند"!. وی لابد تجاوز به یمن و مردم فلسطین و لشکر کشی به بحرین و ... نمونه های تمایل به حسن همجواری و ... و قتل قاشقچی و ترور دانشمندان اتمی نمونه های پایبندی آنها به ارزش های مدنی و دموکراتیک معاصر است.
٨۹۴۹۹ - تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹٨       

    از : نوید عالی پیام

عنوان : چپ نمازخوان؟
خانم ملیحه محمدی عذری بدتر از گناه میآورد وقتیکه میگوید با مرتجعین مذهبی در تظاهراتی بعد از تمام شدن نمازشان شرکت کرده ولی نه نماز خوانده با آنها و نه حجاب اسلامی داشته. سوال اینجاست اصلا یک نیروی چپیمثل شما روی چه اصلی با مسلمانهای مرتجع که از همان موقع هم معلوم بود میخواهند ایران را به یک کشور اسلامی تبدیل کنند با قوانین شرعی عصر حجر اسلامی خودشان اتحاد عمل مشترک مثل تظاهرات مشترک ( در صف جدا یا قاطی؟ ) برپا یا در آن به دعوت حتما یک گروه یا فرد اسلامی شرکت میکند؟ پس سلطنت طلبها حق دارند که بما چپها ناسزا میگویند که چپها در اوایل انقلاب آلت دست آخوندها شدند و در روی کار آمدن خمینی دجال مقصرند؟ مشکل اینجاست که شما امروزه هم از مرتجعین اسلامی فاصله نمیگیرید!
در ضمن خانم محمدی طبق یکسری شواهد بودند چپهائی هم که حتی با مرتجعین اسلامی نماز خواندند اگر به ویدیو یا گزارش زیر توجه کنید! از عصر ایران: در یک اتحاد بعید، عقاید مختلف با نقاب سرخ پشت سر هم در پاریس نماز خواندند. آنها در اعتراض به شاه یک هفته در اعتصاب غذا بودند. عنوان فیلم با متن توضیحی در لینک زیرش!
نماز سرخ و یک اتحاد عجیب؛ آن‌هایی که سال ۵۶ با نقاب سرخ نماز خواندند که بودند؟ (فیلم)
https://www.asriran.com/fa/news/۶۲۶۳۰۵/نماز-سرخ-و-یک-اتحاد-عجیب-آن‌هایی-که-سال-۵۶-با-نقاب-سرخ-نماز-خواندند-که-بودند-فیلم
٨۹۴۹۷ - تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹٨       

    از : ریحانه

عنوان : تعریف "جامع و مانع" و علمی از تروریسم
بهتر نیست که در ابتدا یک تعریف "جامع و مانع" و علمی از تروریسم ارایه دهیم و بعد با با کمک آن بسنجیم که چه کسانی و چه جریاناتی، چه حکومتی باشد و چه غیر حکومتی، را میتوان با استناد به آن تروریست دانست.
آز آقای طاهری پور خواهش میکنم که این تعریف را اریه دهند.
من هم سپاه را مهمترین نیروی سرکوب مردم و آزادی در ایران میبینم و جنایات آن در چهل سال حکومت جهل و ضدایرانی به اصطلاح "جمهوری اسلامی" بر همگان روشن است.
آیآ وقتی حکومت امریکا، که خود ید طولایی در کشتار مردم در سراسر جهان دارد و غیرقانونی به کشورهای دیگر حمله میکند و از بسیاری گروه های تروریستی در جهان حمایت کرده و یا خود بنیانگذار آنها بوده، حالا که آمده و جریآنی را، بعلت تداخل با منافعش در منطقه، و نه بخاطر دفاع از حقوق بشر، تروریست مینامد، بهتر نیست که هر دو آنها را افشا کنیم که سوتفاهمی پیش نیاید که ما از یکی بر علیه دیگری پشتیبانی کرده ایم.
فداییان خلق، که آقای طاهری پور خود قبلا از مسولین آن بودند، زمانی از سپاه برای دفاع از مرزهای ایران در دوران جنگ دفاع میکردند.
هر مسله ای باید در شرایط مشخص یعنی در زمان و مکان مشخص برسی و موضعگیری شود.
من صحیح میبینم که در زمان جنگ، سپاه را پاسدار مرزهای کشور ببینیم ولی در داخل کشور آنرا نیروی سرکوب بنامیم و این نیروی سرکوب همواره و هم اکنون، قوی تر و مسلط تر به سرکوب آزادی ها و استمرار حکومت زور و استبدادی ولایت مطلقه ادامه میدهد.
آز آقای طاهری پور خواهش میکنم که این موضوع را بیشتر باز کنند.
با سپاس
ریحانه
٨۹۴٨۹ - تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹٨       

    از : بیژن نابت

عنوان : از حلقه برلین عبرت بگیریم
آقای طاهری پور ، سلام.
شما خوب میدانید که بعداز مشروطه و استبداد صغیر محمد علی شاهی که آزادیخواهان را اعدام میکردند بسیاری مجبور به فرار شدندمثل امروز ما .ایران از همه طرف در محاصره بود ـ روسیه ، عثمان ها و انگلیس ـ عده ای از نخبگان معروف سیاسی و فرهنگی در برلین جمع شدند. تصور میکردند که در آنجا بهتر می توانند برای ایران و علیه روسیه و انگلیس فعالیت کنند.
جنگ جهانی اول امپراتوری های آلمان ، اطریش و عثمانی علیه استعمار انگلیس ، فرانسه و روسیه شروع شد و ایران که اعلام بی طرفی کرده بود نیز از آن جنگ خانمانسوز که میلیونها نفر تلفات داد بی نصیب نماند و قحطی و بیماری صد چندان شد که در تاریخ معاصر نظیر نداشته ست.
وقتی به آن جنگ لعنتی نگاه می کنیم. قابل فهم نیست که چگونه امپراتوری آلمان و اتریش اروپائی با خلافت عثمانی ائتلاف کردند تا از جهانگیری غولهای استعماری انگلیس ، فرانسه و روسیه جلوگیری کنند.
برای من هنوز قابل درک نیست که نخبگان ایرانی حلقه برلین چگونه تحلیل میکردند.
بهر صورت در بحبوحه جنگ جهانی اول ، روسیه تزاری سقوط کرد و انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ صورت گرفت.
آلمان ، اتریش و عثمانها شکست خوردند و امپراتوری عثمانی متلاشی شد و آلمان بخشی از سرزمین خود را از دست داد. ناسیونالیسم عرب از خرابه های خلافت عثمانی در عراق، سوریه، اردن ، فلسطین و.... سر بیرون آورد.
در ایران قحطی زده و جنگ زده بعداز پایان جنگ جهانی اول ، کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ صورت گرفت که قبلا در هندوستان و افغانستان حضور داشت و بعداز سقوط عثمانها بر کشور های جدید التاسیس و همسایه غرب ایران ترکیه ، عراق تسلط داشت در اطراف جلیج فارس نیز چنین بود.
چه آنهائی که به آلمان مهاجرت کردند و چه آنهائی که از انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ الهام گرفتند نتوانستند در مسیر قدرت گیری انگلیس در جهان و ایران مانعی ایجاد کنند.شی از کسانی که به آلمان رفته بودند بعدا تحت تاثیر نازیسم و فاشیسم هیتلری قرار گرفتندو بخشی به انگلیس و آمریکا روی آرودند و مبلغ آنها شدند ، بخشی سوسیالیست شدندکه بعدا ها به گرایش های متفاوتی تبدیل گردید. بخشی با توجه به آرمانهای مشروطه استقلال فکری خود را حفظ کردند.
در حلقه برلین که مبارز معروف جنبش مشروطه سید حسن تقی زاده نقش کلیدی داشت بعد از شکست امپراتوری آلمان در جنگ جهانی اول به ایران بازگشت و تا سال ۱۳۴۸ که فوت کرد در مجلس و دولت های مختلف انجام وظیفه کرد و بعداز کودتای ۲۸ مرداد سناتور گردید و با نیکسون و جمهوریخواهان «نرد عشق» ورزید.
مطالعه فراز و نشیب های هریک از نخبگان ۱۰۰ ساله اخیر در فراز و نشیب های جنگ های جهانی و کودتاها بسیار اموزنده است.
تردیدی نیست که در جنگ جهانی اول تمام قدرتهای مخاصم ماهیتی پلید و جانگشائی و غارت داشتند و بیطرفی حکومت احمد شاه نیز مانع اشغال ایران توسط قدرتهای متخاصم نشد.وظیفه آزادیخواهان می بایست حمایت از موضع آن حکومت نحیف می بود نه حمایت از آلمان و عثمانی بخاطر کینه ای که از روسیه و انگلیس داشتیم تا تروریستهای آلمان تاسیسات نفت نازه احداث شده را نابود کنند!!!
در جنگ جهانی دوم نیز بهمان ترتیب؛ حکومت ایران رضا شاه نمی بایست آلمان هیتلری را به ایران زاه می داد . وظیفه آزادیخواهان تقاضای این مهم بود تا شاید بعد ها مانع اشغال ایران توسط متفقین می شد . متاسفانه نیروهائی در ایران برای نازیسم هورا می کشیدند و نشریات داشتند که بعداز اشغال ایران تبعید شدند.بخشی به بهانه ی سوسیالیسم استالین را تجلیل کرده و بخشی خواهان حمایت از آمریکا بودند که هنوز ماهیت آن برای بسیاری پنهان بود که با بمب های هیروشیما و ناکازاکی و جنگ کره و کودتای ۲۸ مرداد دیگر تردیدی برای شناخت آن باقی نماند
بقول معروف : « کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من » بهترین راهنما برای نجات مردم و کشور از شّر استبداد و ارتجاع داخلی و خارجی ست.
ما از حکومت مذهبی تشنج آفرن را تائید می کنیم و نه کشورهای جنگ افروز و اسلحه فروش را. باید بر حکومت فشار بیاوریم که فضولی موقوف !!!!! ولی اگر دوست دارند بخاطر ولایت شیعه مثل خلافت عثمانی، ایران تیکه پاره شود کاری نمی توانیم بکنیم. دردناک است.
٨۹۴٨۶ - تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹٨       

    از : ملیحه محمدی

عنوان : خانم مینا خرسند درست برداشت نکرده اند
خانم مینا خرسند؛ باور کنید هیچ کسی از نسل انقلاب این صحبت شما را که " آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه" شعار قبل از انقلاب بوده تأیید نمی کند. قبل از انقلاب علیه چه نیرویی باید این شعار داده میشد. این شعار بعد از دوره اصلاحات از جانب مخالفان داده شد. اما در مورد نکته دوم شما؛ من نمی دانم شما کی به تظاهرات انقلاب بهمن پیوستید؟ آنچه من از تظاهرات عید فطر نوشتم و شما به درستی تکرار کردید، مربوط به اولین تظاهرات خیابانی انقلاب بهمن بود. اصل مسئله دعوتی بود که مفتح و برخی مذهبیون کرده بودند به بهانه عید فطر و ظاهرا برای نماز جماعت عید فطر. ولی رفقایی از ما خبردار شده بودند که قرار است بعد از نماز راهپیمایی شود و تصمیم گرفتیم ما هم به تظاهرات آنان بپیوندیم. تدبیر چهل و یکسال پیش این شد که ما برای جلوگیری از چالش با آنان که بانی آن گردهم آیی و همه مسلمان بودند؛ با هیئت آنان ظاهر شویم. همانطور که شما هم آورده اید: "تجمع و راهپیمایی بعد از نماز عید فطر آغاز می شد. حوالی ساعت ده صبح آنجا بودیم و منتظر که نماز تمام شود". اما در تمام تظاهرات بعد از آن سخن شما دقیق است که ما هرگز نه با چادر و نه با روسری حاضر نمی شدیم. بنا براین لطفا خودتان ارزیابی کنید که این گفته شما چقدر دقیق است." آری ، ملیحه محمدی بر خلاف تمام زنان و دختران مدرن قبل از انقلاب معلوم نیست بر اساس کدام ضرورتی به نماز عید فطر سال ۵۷ میرفته و گویا تنها هم نبوده ..." خوب بله تنها نبوده ام گروهی از رفقایی که با هم کار می کردیم همراه شده بودیم. و عید فطر همان یک روز بود ما هم به نماز نرفته بودیم و منتظر ایستاده بودیم که آنها نمازشان را تمام کنند و در عین ناباوری به خیابانها سرازیر بشویم.
٨۹۴٨۱ - تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹٨       

    از : ف. ج

عنوان : چپ باید بیدار شود.....تا دیر نشده.....اتحاد عمل رمز پیروزی
ضمن تشکر از نظر دهندگان ,کیا,روزبه زرین,مجید نشاط,آرمان شیرازی وهمه رفقایی که واقعأ منطقی وبه صورت لاجیک LOGIC یعنی(صفر ویک)به مسایل نگاه میکنند.......چهل ساله که این خونه غریق,خون وسیلابه.....چهل ساله که خورشیدی به باغ مون نمی تابه....چهل ساله که با دنیا ,شبیه,دشمنا قهریم.......چهل ساله که ذکر مرگ بر را"خونده "از بحریم......چهل ساله که خونه دست دیو,اژدها دوشه...که خون ما رو یک یک کرده در شیشه ومینوشه.....جهل ساله به نام دین ,چهل ساله به نام دین,شده مشغول ویرانی...مگر موردید آخر,ای دلاور های ایرانی.....چهل ساله جوانهامون رو ,سر بر دارها دیدیم.....ولی چشم ها مون رو بستیمو شبها تخت خوابیدیم......چهل ساله که پول نفت ما رو بورده,دزدیدن,...به جاش تو سفره هامون بذر ناداری رو پاشیدن....باید بیدار شیم مردم ....بایدبیدارشیم مردم....که ما سیل خروشانیم....باید بیدار شیم مردم...که ما فرزند ایرانیم....باید بیدار شیم مردم ....از این کابوس ویرانگر ,اگرمهری به دل دارید,به این خونه به این مادر.......
٨۹۴۷۰ - تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹٨       

    از : مینا خرسند

عنوان : در برابر این همه «های و هوی» ملیحه محمدی چه بگویم؟
آزادی بیان و اندیشه با ریش و پشم نمیشه یکی از «شعار» های پیش از انقلاب بود.
من نمی گویم که ما پیش از انقلاب خردمند بودیم. ولی ، درست یا نادرست تلاش میکردیم در صف راه پیمائی ها با شعار های گذائی حزب الهی ها همراهی نکنیم تمام عکس ها و فیلم ها ثابت می کند که دختران و زنان مدرن ایران با لباس های رنگارنگ خود مصمم در میان زنان و دختران سنتّی با روسری ، مقنعه و چادر مشخص بودند.
ولی بعداز ۴۰ سال از آن انقلاب که به استبدادی وحشتناک تر منتقل شد ملیحه محمدی می نویسد :
[ یادم هست که اولین اعتراضات سیاسی در تهران سیزدهم شهریور در تپه های قیطریه و به دعوت گروهی از روحانیون و مشخصاً دکتر محمد مفتح آغاز شد. تجمع و راهپیمایی بعد از نماز عید فطر آغاز می شد. حوالی ساعت ده صبح آنجا بودیم و منتظر که نماز تمام شود و ما که چپ و معتقد به انقلاب سوسیالیسیتی بودیم به « مردم» بپیوندیم و البته هیچ مشکلی نداشتیم که با چادر مشکی آنجا حاضر شده ایم. مطمئنم که نه تنها ما به عنوان مارکسیست که حتا مجاهدین هم مطمئن بودند که روحانیون همانند نهضت مشروطه تنها در کنار مردم و عامل اتصال آنها با یکدیگر خواهند بود و حکومتی که در آن عهد به آنها نرسیده بود در این زمان به طریق اولی ربطی به آنان نخواهد داشت. ( پایان نقل قول از مقاله ملیحه محمدی در نشریه میهن بمناسبت انقلاب سال ۵۷)]
آری ، ملیحه محمدی بر خلاف تمام زنان و دختران مدرن قبل از انقلاب معلوم نیست بر اساس کدام ضرورتی به نماز عید فطر سال ۵۷ میرفته و گویا تنها هم نبوده و از «ما» صحبت می کند. وقتی بناست امثل او تاریخ نویسی کنند با مشاهدات نگارنده همخوانی ندارد. نمی دانم چه بگویم.
٨۹۴۶۹ - تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹٨       

    از : کیا

عنوان : کلیشه ای برد خورد نکنیم!
در سایت کلمه مقاله ای با تیتر "سوریه ای شدن با چراخ خاموش " نوشته شده است ،که قصد حکومت ولایی و سپاه را آشکار می کند ،
نویسنده به امت سازی بجای ملت ایرانی می پردازد و هشدار می دهد.
اینکه طرفداران ولایت از منطقه به ایران آورده شوند و جانشین ایرانیان گردند ،تصور نیست ،در عمل آغاز شده است.
از رفقایی که هنوز به سپاه مثبت نگاه می کنند ،انتظار میرود که حد اقل در سطح نیرو های سالم مذهبی فکر کنند.
اگر اکنون عکس العملی صورت نگیرد ،میتوان پیش بینی کرد که حزب الله و حوثی ها هم در نقاط دیگر جانشین شوند آنوقت باید به پابوس آمریکا برویم ،اگر با ولایت کنار نیامده باشد.
٨۹۴۶٣ - تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹٨       

    از : آرمان شیرازی

عنوان : دیدگاهی که در گنداب, مروارید می جویید...
اینکه چه کسی چه نگرگاه سیاسی داشته یا دارد را اکنون اگر کنار بگذاریم, میتوانیم برای پرسش اصلی, پاسخی همخوان با واقعیت بیابیم. برای اینکار, لازمست که بپرسیم:

- کدام هنگام, از آغاز پیدایش تا کنون, "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" پاسدار منافع, همراه و در خدمت مردمان زحمتکش ایران بوده است؟
- آیا بنا بر کژسرشتی یعنی پاسداری از "انقلاب اسلامی" نیست که این سپاه پیوسته سرگرم ربایش دارایی ها, ویرانسازی کشور, سرکوب مردم و تجاوز به هم میهنان دادخواه ما در زندانها بوده است؟
- کدام نهاد حکومت اسلامی همواره در برابر جنبش های اعتراضی کارگران, کشاورزان, دانشجویان, مالباختگان, فعالان زیست-بوم .... و اخیرا سیل زدگان ایستاده و فعالین این جنبش ها را "به نقطه نا معلومی منتقل کرده" است؟
- آیا در خارج از کشور, "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" کاری جز شرارت, جنایت و راه اندازی جریانات تروریستی-اسلامی انجام داده است؟
- آیا حفاظت "جانبازانه" این سپاه از "انقلاب اسلامی" نبوده که حکومت برآمده از آن "انقلاب" را قادر ساخته تا با خیال راحت به ستیز با زنان, تعویض تاریخ, تحمیق مردم, ترویج فساد-فحشا-اعتیاد, تخریب طبیعت کشور, تشدید اختناق و تبعید (مستقیم یا ناگزیر) میلیونها دانش آموخته و روشنفکر بپردازد؟

اندکی بیندیشیم. هر یک از این برشمرده ها, اگر جنایت نیست, چیست؟

پاسخ به پرسشهای بالا ما را به این واقعیت میرساند که "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" براستی یک سازمان تروریستی ست. گفتن و تصمیم گیری در باره این واقعیت از سوی حکومت متجاوز, آزمند و جنایتکار آمریکا نیز شگفت آور نمیتواند باشد و نباید ما را برآشفته سازد, و بدتر از آن, ما را به دفاع از حکومت تبهکار اسلامی و سازمانهای تروریستی اش بکشاند.
خانم ملیحه محمدی پیروزمندانه و بی خیال از دریافت پاسخ مثبت میپرسد: "در این دعوا ترامپ و پمپئو و تیمشان خواهان "تشنج زدائی در مناسبات دولت ها و کشورها، همزیستی مسالمت آمیز، پایبندی به سیاست همکاری و مراودات صلح آمیز جهان" هستند؟" براستی, چه کس نمیداند که سرمایه داری بدنبال بازار "آزاد" بی تشنج و آشوب است تا با خیال راحت, برای برداشت سودهای کلان, "سرمایه بگذارد"؟ چرا با هر تغییر "نامطلوب" سیاسی در یک کشور, بازار سهام مربوطه در کشورهای سرمایه داری سقوط میکند؟ چرا علیرغم کرنشهای دولت روحانی, هیچ کمپانی در ایران سرمایه گذاری نمیکند؟ اگر نیاز سرمایه داری به "امنیت" و "همکاری صلح آمیز" را نادیده بگیریم, خانم ملیحه محمدی, با این پرسش خود, ما را دنبال نخود سیاه میفرستد!
بیگمان پیداست که ننگ سوی گیری با حکومت اسلامی, ریشه در دیدگاه ناظر (و طبعا پایگاه طبقاتی او) دارد. خانم ملیحه محمدی در برنامه بی بی سی بهمراه همنظر خود, آقای فرخ نگهدار, جنبش صد شهری دیماه ۹۶ (این نقطه ی گردش مبارزارت مردم ایران با حکومت اسلامی) را "حرکت اغتشاشگران" خواند! دیدگاه خانم ملیحه محمدی و همراهانش همان کژنگرگاهی ست که سازمان فدائیان اکثریت و حزب توده ایران را در برابر واپسگرایان از گور برآمده در میهنمان بر زمین کوبید: دیدگاهی که در گنداب, مروارید می جویید؛ نگرش سیاسی که وجود متعفن خمینی, رفسنجانی و مانندهایشان را در جایگاه "دمکرات های انقلابی" می نشاند... و معترضین را "ضدانقلاب" می انگاشت!
٨۹۴۶۱ - تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹٨       

    از : سعید عباسی

عنوان : چیزی عوض نشده
آقای طاهری پور! فرق شما با دیگر چپهای نادم اینست که شما امروز هم با همان تبختری حرف میزنید که دیروز در پلنوم کمیته مرکزیتان صحبت میکردید:"..با وضوح تمام بحران و سترونی اندیشه و عمل سیاسی در اپوزسیون ایران را بازنمائی می کند. مثل همیشه می‌توان دید که سیاستگذاری در نزد مدعیان آن در خلاء و برزخ میان واقعیت و توهم ایدئولوژیک در حال تعلیق است". نه از گذشته خودتان درس گرفتید و نه از گذشت روزگار.
٨۹۴۶۰ - تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹٨       

    از : شمالی

عنوان : آقای طاهریپور و آقایان می دانم که می دانید اما ترجیح داددید اینطوری خودتون را پوشش بدید
به آقای طاهریپور و آقایان با چنین طرز تفکر، موضوع تروریست خواندن سپاه فقط یک نامگذاری نیست این اولین گام در جهت خطرات مهلک یک جنگ خانمانسوز علیه مردم و میهن ماست. اگر نیروهاییکه به درستی می دانند که نه تنها سپاه بلکه کلیت نظام اسلامی سرکوبگر و استبدادیست این عمل ترامپ نئوفاشیست را محکوم میکنند از ترس گام بعدیستکه میتواند فاجعه بیافریند نه نام گذاری ترامپ. اینو خودتون خوب می دونید اما خب زبده شدید در بیان ان چیزهایی را که نباید گفت! اینو به انهایی میگم که دچار توهم حرفهای شما احتمالا شده اند.
٨۹۴۵۷ - تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹٨       

    از : روزبه زرین

عنوان : حرف جدیدی نزده است
این خانم که از قرار عضو سابق یا فعلی سازمان اکثریت بوده و یا هست حرف جدیدی نزده است که بارها نگفته باشد. رسالت او از قرار دفاع جانانه و همیشگی از جمهوری وحشت اسلامی است و در دشمنی با آمریکا حاضر هست که حتی یکی از پلیدترین سپاهیان تاریکی را نیز را تروریستی نداند. او همان می گوید که ملایان شیاد درباره سپاه جانیان خود بارها می گویند و او آگاهانه سالها است که خود را در جبهه مقابل مردم ایران قرار داده است. دشمنی او با آمریکا مانند دشمنی داعش یا خامنه ای با آمریکا می باشد. سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است و گنجاندن نام این سازمان تروریست در لیست تروریستها وظیفه تمام کشورهای دنیا می باشد. این عمل ترامپ شاید یکی از بهترین عملکرد های او در دوران ریاست جمهوری او باشد.مردم ایران به خوبی خواهند دید که کسانی که از گنجاندن نام سپاه تروریستی در لیست تروریست ها ناخشنود هستند در جبهه دشمنان آنها بوده و خواهند بود!
٨۹۴۵۴ - تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱٣۹٨       

    از : مجید نشاط

عنوان : به زیر پرچم های دروغین
به زیر پرچم دروغین

نقد و پرسش خانم محمدی به نوشته کوتاه و بسیار صریح آقای طاهرخانی را که خواندم کمی پشتم لرزید. نه از این بابت که با مواضع و نظرات این خانوم آشنا نیستم بلکه به دلیل شیوه مچ گیری و افشاگری ایشان که بسیار شبیه کیهان شریعتمداری از آب درآمد. در یک لحظه ایشان آگاهانه و یا غیرآگاهانه در نقش بازجویی ظاهر می شود که از شما حقیقت را می خواهد. مستقیم و به تکرار سئوال مشخصی را می پرسد و دائما تایید می کند که من جواب سئوال را می دانم اما می خواهم خودت به زبان خودت بگویی!
اما من که سال هاست این را به بهایی سنگین آموخته ام که شاید حق با طرف مخالف باشد و بگذار کمی درباره موضوع فکر کنیم، یکی دو روز گذشته را به گذاشتن نوشته طاهری پور و نقد خانوم محمدی در دو کفه ترازو گذراندم. البته قبل از این هم نقد کوچکی به نوشته یکی از همزادان این خانوم که از قضا نام کوچکش بهزاد است نوشته بودم و از ایشان سئوالاتی در همین مورد پرسیده بودم که بهزاد خان ترجیح دادند پاسخی بدان ها ندهد.
اما بریم سراغ نقد و پرسش خانوم محمدی در شکل یکی دو سئوال به ایشان و همه خوانندگان این چند خط:
- آیا اتحاد تاکتیکی با دست راست ترین جناح های سرمایه داری آمریکا به هر دلیل غلط است و خیانت به ملت؟ اگر این اتحاد تاکتیکی برای مقابله با نیروهایی از جنس داعش، و یا هیتلری باشد چطور؟
- اگر اباما در حین جنبش سبز همین تاکتیک ترامپ را علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی (سپاه) به کار می گرفت، آیا امثال خانوم محمدی از این تاکتیک دفاع می کردند و یا همچنان به محکومیت بی قید وشرط آن می پرداختند؟
- آیا خانوم محمدی و همزادان سیاسی ایشان این عقیده را می خواهند ترویج کنند که در مقابل جهان خواری ترامپ و ترامپیست ها، سپاه متحد طبیعی مردم و نیروهای ترقی خواه است؟
- و دست آخر این که آیا خانوم محمدی اگر سپاه را بد می داند پس ترامپ و آمریکا بدتر مطلق هستند؟

خطاب به خواننده گرامی: آیا میان نظر خانوم محمدی و شعار استراتژیک جمهوری اسلامی " مرگ به شیطان بزرگ آمریکا" می توان مشابهت عمده ای یافت؟
٨۹۴۴۵ - تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱٣۹٨       

    از : مجید اصلانی

عنوان : سوال
من سوال خانم محمدی را از اقای طاهری پور تکرار میکنم لطفا توضیح دهید که ٫٫ دولت ها و ملت‌هائی در منطقه و جهان٬٫ که بهر دلیل – آری به هر دلیل! - خواهان تشنج زدائی در مناسبات دولت ها و کشورها، همزیستی مسالمت آمیز، پایبندی به سیاست همکاری و مراودات صلح آمیز جهان گلوبال، حسن همجواری، عدم مداخله، و احترام متقابل به استقلال و حاکمیت ملی یکدیگر، و پایبندی به تعهدات حقوقی، ارزش‌های مدنی و دموکراتیک معاصر هستند؛ کدامند ایا شامل حکومت فعلی امریکا هم میشود
با تشکر
٨۹۴٣۴ - تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱٣۹٨       

    از : محمد صحرایی

عنوان : شما در کنار جنایتکاران هستید خانوم
خانم محمدی ،شما ها هی تکرار میکنید که موافقان تروریستی خواندن سپاه ،که واقعا هم یک تشکیلات تروریستی ست ،در کنار ترامپ ها ،جولیانی ،جان بولتون و پمپیو ها قرار میدهید. خوب شما که مخالف تروریستی بودن سپاه هستید در کنار چه کسانی قرار میگیرید(من هم سوال به سبک و منطق خودتان میکنم)؟ در کنار خامنه ای ها ،عباسی ها ،سرداران جنایتکار ،فلاحیان ،شکنجه گران، بشار الاسد ها ،موجوداتی از نوع عمر البشیر ها ،مهاجرانی ها (ببخشید این یک یار غار تیوریسیونتا ن در لندن ه )
لطفا نگویید در کنار مردم! برید بین مردم بعد نظر
مردم را میفهمید.
٨۹۴٣٣ - تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱٣۹٨       

    از : کیا

عنوان : سیاه و سفید دیدن بخشی از چپ!
۱.نیرو های حشدالشعبی، زنبیه، فاطمیون ،نجبا اوباشان متشکل خارجی سپاه قدس در استان لرستان و خوزستان به بهانه کمک به سیل زدگان وارد شدند!
الف: آیا این عقب نشینی سپاه قدس به خواست آمریکاست؟
ب: آیا این نیرو ها در سرکوب مردم بکار گرفته. خواهند شد!؟
هنوز هیچ نیرویی از اپوزیسیون بجز رضا پهلوی و مجاهدین"نه کامل" در محکوم کردن جدی این حرکت اقدام نکرده اند!چرا؟
۲. با قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریستی آمریکا، سپاه غیب نمیشود فقط یک فشار است و این به مفهوم جنگ تمام عیاری بین ایران وامریکا نیست،چونکه مگر سپاه قدس و حزبالله و حماس در این لیست نبودند!آیا اتفاقی افتاد؟
۳. تئوری باید وقایع را پوشش دهد.
با ذهنیتی که چون آمریکا امپریالیسم برتر است ما باید فقط علیه آمریکا بجنگیم و نیروهای در گیر با آمریکا راچشم بسته و بدون تفکر حمایت کنیم در حالت خاص ما یعنی فشار بیشتر بر مردم خود از طریق حاکمیت ضد بشری ولایی و بازوی مسلح آن سپاه.
۴.تغییرات در منطقه ودر ایران در حال وقوع است و تنها اتحاد نیروهای مردمی و مخالف ولایت است که راه گشاه خواهد افتاد.
پس به همدیگر اتهام زدن بزرگترین اشتباه یی است که در حال وقوع است.
٨۹۴۲٨ - تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱٣۹٨       

    از : جلیل ت.صحرالی

عنوان : حمله ای در کار نیست
عصبانیت خانم محمدی با مخالفین نظری اش کاملا مشخص است.این طرز تفکر بلافاصله کسانی که با انها همفکر نیست در صف امریکا ،اسراییل و سعودی ها قرار میدهد.همانند سلف اش حزب توده بعد ها اکثریت که همه هخالفین خود را تربچه های سرخ ، "سیا ساخته " امریکایی ،تجزی طلب ،ضد انقلاب و.. مینامید.طرز تفکر مخالف هم شما ها را میتوانند عاملین جمهوری اسلامی ،بنامد .چون در واقع در صف سپاه و نظامی قرار گرفته اید انهم به بهانه دفاع از مردم و کشور. و خطر جنگ !! کدام جنگ خانم ؟ الان ۴۰ ساله قراره امریکا به ایران حمله نظامی بکند تا نظامی که در سایه ی تشنج افرینی ها و مداخله های ان در منظقه ،بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار اسلحه به کشور های منطقه فروخته.در تاریخ صنایع اسلحه سازی ،چنین فروشی وجود نداشته انهم در سایه ی این نظامی که شما مدافع اش هستید ، اسراییل جنایتکار در سایه ی هارت و پورت های فرماندهان سپاه مظلو.م نمایی میکند،البته به بهانه دفاع از مردم و کشور و علیه جنگ ! و اواخر هم خطر تجزی کشور !
خانم اگر ترامپ از ازادی نسرین ستوده و سایر زندانیان دفاع کند چکار کنیم؟علیه اش با خامنه ای و سپاه و سازمان اطلاعات بایستیم؟
تضعیف سپاه به نفع مردم است،سپاهی که بر تمامی عرصه های اقتصادر اجتماعی ،سیاسی و... چنگ انداخته !!مطمیین باشید حمله ی نظامی در کار نیست!اگر امریکا میخواست حمله کند ،به اندازه کافی ج. ا به امریکا بهانه داده بود.برای دفاع از این نظام بهانه ی دیگری بیارید.برای توجیه شرکت در انتخابات کذایی تان لازم نیست زیاد جوش بیارید.
٨۹۴۲۷ - تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱٣۹٨       

    از : ملیحه محمدی

عنوان : نکته ای پیرامون دیدگاه های طاهری پور و همفکرانش
اقای طاهری پور! پس از خواندن دو پیام خطاب به شما و بویژه خطابی که صاحبان آن پیامها در کنار نام شما گذاشتند ـ منظورم رفیق است که اصطلاحی ثبت شده در میان چپهای جهان است ـ به فکرم رسید که به شما یادآوری کنم که مبادا فراموش کنید یا دست کم بگیرید نقش خود را در به ظهور رساندن این فراورده ناب و کاملا جدید یعنی چپی که اتحاد نظری و عملی بی نظیری با آمریکا حتا با راست ترین نیروهای آن تا حد ترامپ و بولتون و جولیانی و پمپئو دارد. شما از پیشگامان بودید البته نقش دوستان ـ به اصطلاح رفقای ـ شما هم بی تأثیر نبوده است.
٨۹۴۲۲ - تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹٨       

    از : maliehe محمدی

عنوان : پرسش از اقای طاهری پور
آقای طاهری پور، نفهمیدم چرا با صراحت ننوشته اید که باند ترامپ کار درستی کرده است که سپاه پاسداران را در لیست ترور در کنار داعش و القاعده قرار داده که بدون نیاز به مصوبه کنگره می تواند با انها وارد جنگ بشود. فرض هم می کنم که در برخورد نظامی با سپاه قربانیان تعداد معینی یا حتا همه ی سپاهیان هستند و از این راه همه مشکلات دموکراتیک و اقتصادی و سیاسی ما هم حل می شود.
ولی لطفا این فراز از نوشته تان را رازگشایی کنید که فرموده اید: چنین فراشدی با اینکه نیروی اصلی آن مردم ایران هستند، با کمک و اثر و اعمال سیاست دولت ها و ملت‌هائی در منطقه و جهان قابل دستیابی است که بهر دلیل – آری به هر دلیل! - خواهان تشنج زدائی در مناسبات دولت ها و کشورها، همزیستی مسالمت آمیز، پایبندی به سیاست همکاری و مراودات صلح آمیز جهان گلوبال، حسن همجواری، عدم مداخله، و احترام متقابل به استقلال و حاکمیت ملی یکدیگر، و پایبندی به تعهدات حقوقی، ارزش‌های مدنی و دموکراتیک معاصر هستند." امروز و در این دعوا ترامپ و پمپئو و تیمشان خواهان " تشنج زدائی در مناسبات دولت ها و کشورها، همزیستی مسالمت آمیز، پایبندی به سیاست همکاری و مراودات صلح آمیز جهان..." هستند؟
٨۹۴۲۱ - تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹٨       

    از : سعید یزدانی

عنوان : مبارکتان باشد
بالاخره به همکاری با ترامپ ، اسرائیل و شیخ نشین های مرتجع خلیج فارس رسیدید . مبارک شما و دوستانتان باد .
٨۹۴۲۰ - تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹٨       

    از : نوید عالی پیام

عنوان : سازمان سپاه پاسداران «دولت با تفنگ»!!!!
جناب طاهری پور گرامی همین "توهم ایدئولوژیک" نزد برخی رفقای چپ ما باعث شده که در زمین رژیم ملاها بازی کنند از گذشته تا به امروز مثل همین جبهه گرفتن جدیدشان بر علیه نامگذاری سپاه بعنوان یک نهاد تروریستی با توجه به اینکه اصلا دکترین بنای این سازمان ترور کردن مخالفین نظام اسلامی است طبق همه تجارب چهل سال حکومت اسلامی! از بحثهای داغ اینروزها بر سر این موضوع تروریست نامیده شدن سپاه گفتید! متاسفانه افق دید یکسری ناکافی و محدود است مثلا چرا نباید فکر کرد که گنجاندن سپاه در لیست گروههای تروریستی از طرف خود جناح اصلاح طلب رژیم به سرکردگی رئیس جمهور روحانی باشد که از آمریکا اینرا خواسته تا بعداً بهانه خوبی داشته باشند دمُ دراز شده سپاه را کمی قیچی کنند؟ وقتیکه دوسوم اقتصاد کشور دست سپاه است و دولت منتخب مردم هم بدون اجازه سپاه نمیتواند حتی آب بخورد و قاسم سلیمانی رئیس سپاه قدس هم در مصاحبه ای میگوید که تنها اوست که سیاست خارجی ایران را تعیین میکند نشان میدهد که این سازمان قدرتمند واقعی مطلقه در ایران است که حتی خامنه ای رهبر هم بایستی به ساز فرمانده هان سپاه برقصد چونکه اسلحه در دستشان دارند! به نظرم ترامپ خواسته روحانی یا حتی خود خامنه ای را برآورده کرد تا بدینوسیله به سپاه فشار بیاورند که از دخالت در سیاست و اقتصاد مافیائی چپاولگر سپاهی بردارند و بگویند حالا با تروریستی نامیده شدن سپاه تحریمهای اقتصادی بدنبال فسخ برجام از یکطرف کمر شکنند ولی حالا تحریمهای شدیدتری در راهند که حتی کشورهای عربی همسایه هم جرات نمیکنند با ایران معامله کنند بخاطر اینکه طرف مقابلشان یک سازمان تروریستی بنام سپاه است. میبینید بهترین دلیل را رئیس جمهور روحانی حالا پیدا میکند که رقیب اصلی اش سپاه که دولتش را بیخاصیت کرد به بهانه نجات اقتصاد ایران که زمینگیر شد از میدان بدر بکند و بگوید برادران سپاه اگر کنار نروند اقتصاد کشور زمینگیر میماند و این به نفع کل نظام اسلامی نیست که بر نارضایتی مردم افزوده شود! بعبارتی این فشار خواسته شده از آمریکا توسط جریانات اصلاح طلب از تهران قرار است فشار روی سپاه را زیاد کند تا از صحنه قدرت سیاست دولتی کنار زده شوند! وگرنه مقصر اصلی فروپاشی نظام مقدسشان هم راحت مشخص میشود که سپاه میباشد چونکه در همه جا نقش اصلی داشته و دارد و مانع پیشرفت و مذاکره است! با این فشار جدید آمریکا اطرافیان خامنه ای شاید به این اندیشیدند حالا که خامنه ای زنده است سپاه اینهمه عربده کشی میکند و مخالف هرگونه مذاکره با آمریکاست وای به حالی که خامنه ای بزودی بمیرد و در خلاء قدرت ولی فقیه مقتدر آنوقت سپاه صاحب کل ایران میشود! بعید نیست که حتی خود خامنه ای از دهان ترامپ اینرا خواسته تا در زمان حیاتش سپاه را از قدرت مطلقه اش در همه زمینه ها خارج کند و چه ابزار بهتری که به بهانه تروریست نامیده شدن سپاه او را از صحنه قدرت ایران کنار بزنند یا وظایفش را خیلی محدود کنند! نباید هم نادیده گرفت که سناریو را روسیه مینویسد و ترامپ قرار است فقط کارگردانی بکند چونکه با تروریستی خوانده شدن سپاه حضور نیروهای سپاهی دیگر در خارج از ایران معنی ندارد و مجبور میشوند سوریه را ترک کنند تا هم اسرائیل راضی شود و هم به نفع روسیه! خلاصه پشت این قضیه "تروریست نامیده شدن سپاه" اهداف زیادی نهفته است که میشود به یکسری نتایج مثبت رسید با نابودی سپاه مزدوران جنایتکار همگی قاتل! پاسداران جدیدا دارند در رسانه های ایرانی و خارجی مظلوم نمائی میکنند تا خودشان را یک گروه خدمتکار مردم معرفی بکنند که حنای این جنایتکاران دیگر رنگی ندارد و مردم هم این دزدان قدرت پرست همگی دزد در لباس سپاهی را خوب شناختند و مرگ بر سپاه میگویند! سپاه اگر تسلیم نشود کل نظام اسلامی را هم با خود به ورطه نابودی میکشاند و اینرا آخوندهای در مکتب انگلیس تعلیم شده خوب میدانند که همین الان در زمان حیات خامنه ای باید قدرت را از سپاه بگیرند وگرنه بعد از مرگ او کسی حریفشان نمیشود و یک حکومت نظامی متشکل از فرمانده هان سپاه راه خواهند انداخت که حتی به پاکسازی ایران از آخوندها ممکن است ختم شود.
٨۹۴۰۶ - تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹٨       

    از : کمال حسینی

عنوان : نه به آ ن شوری شور نه به این بی نمکی
افراط تفریط را به دنبال دارد .آ قای طاهری پور در گذشته از ضد امپریالیست ترین رهبران فداییان بود و امروز به هنگام سیاست ورزی در ایران و در مواجهه با آ نچه در خاورمیانه می گذرد در سمت راست راستگرایان حامی ولایت مطلقه آ مریکا بر جهان قرار گرفته است .
چندی پیش یک خبر نگار از رییس سابق سازمان امنیت عربستان پرسید که امروز مسئله اصلی خاورمیانه چیست و او در جواب گفت که مسئله اصلی در خاور میانه فلسطین است و وقتی خبر نگار از نقش ایران پرسید او گفت ایران از مشگل فلسطین استفاده می کند و بهترین راه برای مقابله با ایران حل مشگل فلسطین است .آقای طاهری پور توضیح نمیدهد که خروج آمریکا از برجام که با مخالفت متحدان آ مریکا در اروپا روبرو شد چگونه به برکناری جمهوری اسلامی می انجامد , تروریستی اعلام کردن سپاه چگونه به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد ؟ امروز دیگر کاملا روشن است که هدف آ مریکا از این اقدامات فشار بر مردم ایران با هدف به خیابان کشاندن آنها و سرنگونی جمهوری اسلامی است .آقای طاهری پور عزیز اگر فشار ها بر ایران افزایش یابد و در بدترین حالت صادرات نفت به صفر برسد آیا شما اطمینان دارید که در آن صورت مردم ایران قیام کرده و خروجی این قیام یک نظام دموکراتیک خواهد بود ؟ کدام محتمل تر است ؟ یک انقلاب دموکراتیک بدون رهبری ؟۱۱۱۱ و یا فرار میلیونی مردم از کشور همانطور که در ونزوئلا شاهد بودیم .
٨۹۴۰۴ - تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹٨       

    از : کیا

عنوان : واقعیت ها تعیین کننده اند نه تئوری
رفیق محترم با تاکید به واقعیت انگشت بر ضعف چپ نهاده است که با امیدواری به نتیجه خواهد رسید.
٨۹۴۰۲ - تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹٨