بر سکوت ماندآبی بیقرار و پر از غوغا - مرضیه شاه بزاز

نظرات دیگران
  
    از : مرضیه شاه بزاز

عنوان : سپاس
دکتر خویی عزیز، باز هم پنهان نمی کنم شادی ام را از اینکه شعر مرا خوب یافته اید، با سپاس و مهر فراوان.
٨۹۲٨۷ - تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹٨       

    از : اسماعیل خویی

عنوان : .
مرضیه خانم شاه بزاز درود بر شما!
پیش از این نیز گفته ام هر یک از شعر های شما را که می خوانم آن را، در زبان، خیال ورزی و ساختار شعری، از سروده های پیشینِ شما بهتر می یابم.
دریغا که، در این روزگار آخوندزده،کسی به کار سنجش شعری نمی پردازد. اما نگران نباشید، غربال به دستان، به گفته ی نیما یوشیج، در راهند: و نیک و بد را در شعر نیز از هم باز می شناسند و بازمی شناسانند. درود من، همچنین، به همسر شاعرتان، لقمان جان تدین نژاد.

با مهر و دوستی، اسماعیل خویی
پنجم فروردین ۹۵
بیدرکجای لندن
٨۹۲٨٣ - تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹٨