چشمداشت


جهانگیر صداقت فر


• در این پگاهِ سیراب
دشتِ باران نوش
                از شکوهِ شکفتن می‌‌سراید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۵ فروردين ۱٣۹٨ -  ۲۵ مارس ۲۰۱۹


 
در این پگاهِ سیراب

دشتِ باران نوش

                از شکوهِ شکفتن می‌‌سراید

بی‌ آن که به یاد مانده باشدش

                            ز ابرِ شبانه

                                     خاطره‌یی.ما نیز،

    در وسعِ امکان،

ابر گونه بر خاکِ تشنه بس گریستیم و

                                    شگفت،

شقایقی را به دامنِ گلبرگ

داغی ز خونِ ما

               به یادگار

                      نماند.
            

تیبوران- ۲۹ آپریل ۲۰۰۸