زن


شیرین رضویان


• فلک اگر چه مرا در کرانه می خواهد
به تیر خشم دلم را نشانه می خواهد

زمانه گرچه ندارد سر مدارا هیچ
چو آتشی که مرا در زبانه می خواهد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ -  ۷ مارس ۲۰۱۹


 فلک اگر چه مرا در کرانه می خواهد
به تیر خشم دلم را نشانه می خواهد

زمانه گرچه ندارد سر مدارا هیچ
چو آتشی که مرا در زبانه می خواهد

اگرچه پنجه ی خصمانه ی شکست بسی
به چهره ام اثری جاودانه می خواهد

مرا ز پا نفکنده ست حیله های زمان
اگرچه دهر مرا چون فسانه می خواهد

نه هیچ داده به من بی تالم و زحمت
نه هیچ رام و قرارم به خانه می خواهد

بگو به دهر، خدا، یا که سرنوشت که من
منم که عشق مرا عاشقانه می خواهد

من آن پرنده ی آبی‌‌وشم که باغ غزل
صدای چهچه من بی بهانه می خواهد

به پیش شیخ و شهی خم نگشته است سرم
مگر به پیش خرد، این چرا نمی خواهد

شیرین رضویان
اوت ۲۰۱۳
لندن