فراخوانِ بهار


جهانگیر صداقت فر


• ناگاه،
شمیمِ شکوفه‌ی لیمو،
و حبابِ سبزِ جوانه
                  به شاخِ برهنه‌ی آلو، ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۴ اسفند ۱٣۹۷ -  ۲٣ فوريه ۲۰۱۹


 
ناگاه،

شمیمِ شکوفه‌ی لیمو،

و حبابِ سبزِ جوانه

                  به شاخِ برهنه‌ی آلو،

و شکوهِ شکفتنِ نقلک

                   بر متنِ بوته‌ی یاس،

و نقشِ طراوتِ صبحدم

                      در آبگینه‌ی شبنم،

و هرمِ عاطفه در طلیعه‌ی خورشید...

و رقصِ رنگ‌های بنفشه‌ی باغچه،

                               به نمایش

                                        در زمینه‌ی ذهن:

آنک

    بهار

       به پیشباز فرا می‌‌خواندم

                               انگار.

                                 *********                        

تیبوران- ۲۲ فوریه ۲۰۱۹