ریشه


فریبا صفری نژاد


• راه نفس، راه صدا بسته است
راه گلویم، بخدا بسته است!

فصل سکوت است و‌ دری باز نیست
باز، لب پنجره ها بسته است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۷ بهمن ۱٣۹۷ -  ۱۶ فوريه ۲۰۱۹


 راه نفس ، راه صدا بسته است
راه گلویم ، بخدا بسته است!

فصل سکوت است و‌ دری باز نیست
باز، لب پنجره ها بسته است

مسجد و میخانه به بیراهه رفت
راه رسیدن به خدا بسته است !

در همه ی شهر چراغی نبود
نیمه شب است و همه جا بسته است

تا بنِشینیم و توکل کنیم...
عاقبتِ ما به دعا بسته است!

شادی این طایفه در رنجِ ماست
عمرِ سیاهی به عزا بسته است

رهبری ام‌ کرد به بیراهه ها
راهِ مرا راهنما بسته است

هجرت از این‌ درد رهایم نکرد
ریشه ی من مانده و وابسته است

وای از این خاک که با بند عشق
پای گریزان مرا بسته است! /


t.me