گفتگو با سعدی


فریبا صفری نژاد


• خوش به حال هر کسی که توی شیراز با توئه
روزا پیشِت میاد و هر جا میره، باز با توئه

با تو همشهری بودن، نصیب ما نشد ولی
ما کنارتیم همین جا، توی شهر بغلی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۵ مهر ۱٣۹۷ -  ۷ اکتبر ۲۰۱٨


 
 
خوش به حال هر کسی که توی شیراز با توئه
روزا پیشِت میاد و هر جا میره، باز با توئه

با تو همشهری بودن، نصیب ما نشد ولی
ما کنارتیم همین جا، توی شهر بغلی

جاده هایی که میون اصفهون و شیرازن
اومدن تا بین ما، یه جوری دوُری بندازن

بین ما جاده زیاده ولی فاصله کمه
تا زمونی که دلای خسته مون، پیش همه

میخوام از اینجا تا تو، راهِ میونبُر بزنم!
تو رو از شیرازیا، یه شب بیام قُر بزنم!

رو سرم بذارمت، بیارمت تا اصفهون
تا که کامل بشه نصفِ خالیِ نصف جهون!

اصفهون قشنگه، با تو دیگه رویایی میشه
همه اینجا جمع میشن بس که تماشایی میشه

مردمش خیلی خسیس ان، مُفتی از دس نمیدن!
تو رو به شیرازیا ،عمری دیگه پس نمیدن!

آخه شیراز چی داره غیر تو که ناز میکنه؟!
بگو جز تو چه کسی شیرازو شیراز میکنه؟!

اگه تو نباشی که روی پاهاش بند نمیشه
اسمشو خط میزنن از همه جا، تا همیشه!

«کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست
هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست»*

تویی که اینقده آبرو دادی به شهرتون
تویی که اسمشو انداختی با اسمت رو زبون

تویی که شیرازه ی شیرازو از هم می پاشی
اگه حتی یه دقیقه توی شَهرت نباشی

تویی که دلم میخواد که کاشکی شیرازی بودم
با تو همشهری و حتی با تو همبازی بودم!

می بینی خیال تو چه جوری مجنون میکنه؟
می بره عقلا رو از سر، دلا رو خون میکنه

خوش به حال هر کسی که پیشِ تو خونه داره
بهترین ساقیِ عالمو توُ میخونه داره

خوش به حال هر کسی که توی شیراز با توئه
روزا پیشِت میاد و هر جا میره باز با توئه

با تو همشهری بودن نصیب ما نشد ولی
ما کنارتیم همین جا توی شهر بغلی!


----------------------

* بیتی از سعدی

t.me