دشتِ سوخته - مهدی فلاحتی

نظرات دیگران
  
    از : مهدی فلاحتی

عنوان : سپاسگزار
استاد عزیزم اسماعیل جان
پیش تر گفته بودم که شاگرد خوبی نبوده ام. ویرایش استادانه ات را به روی چشم می گذارم.
٨۶۵٣٣ - تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱٣۹۷       

    از : اسماعیل خویی

عنوان : .
مهدی جان فلاحتی
درود بر تو، شاعر مردُمی و دوست بی همتای خودم
کم می سرایی، حیف!
"دشت سوخته" ات، امّا، شعر بهتری خواهد شد، به گمانِ من، اگر این سطر؛
"لرزه بر اندامِ اسبان از سرِ سرماست یا از بیم"
را برداری و، به جای آن، بگذاری:
اسب ها را لرزه بر اندام از سرماست یا از بیم؟
پُرکار و شادمان باشی و تندرست.
با مهر بسیار،
اسماعیل خویی
چندم شهریور نود و هفت
بیدرکجای لندن
٨۶۴٨۹ - تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱٣۹۷