اسیدپاشی در محرّم


فریبا صفری نژاد


• به جرم اینکه شکفتی، به جرم اینکه رسیدی
در این خزانِ پر از خار، مستحقِ اسیدی!

چگونه رنگِ خوشی را تو بعد از این همه تلخی...؟
نه اینکه روی خوشی را تو قبل از این همه دیدی! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲٣ شهريور ۱٣۹۷ -  ۱۴ سپتامبر ۲۰۱٨


 
آبان ۱۳۹۳ به صورتِ دست کم ۱۵ دختر اصفهانی در خیابان اسید پاشیدند. ماهِ محرم بود.
به: مظلومیت دختران بی پناه سرزمین و شهرم.

اسیدپاشی در محرّم
------------------------------

به جرم اینکه شکفتی، به جرم اینکه رسیدی
در این خزانِ پر از خار، مستحقِ اسیدی!

چگونه رنگِ خوشی را تو بعد از این همه تلخی...؟
نه اینکه روی خوشی را تو قبل از این همه دیدی!

به جرم اینکه زنی، می زنند بر سر و رویت
نمانده سایه ی تدبیر و کورسویِ امیدی

من و تو هر دو اسیر و، من و تو هر دو شهیدیم
در این سیاهی مطلق، به دست زشت پلیدی

چه بوده سهم تو از زن شدن؟ غروب ِ دو چشمه
به شوره زارِ نگاهِ سیاه و چشم سفیدی!

جهان برای تو دیگر، نه اتفاق سعیدی
نه انتظار به عشقی، نه التفات به عیدی

نه شوق رفتنِ راهی، نه اعتبار به آهی
نه برقِ چشمِ سیاهی، نه روزهای سپیدی

سیاهپوش ِغمت شد ، محرّم دلِ عالم
در این عزای حسینی، در این جهان یزیدی

که ناهیانِ ز معروف! ، که آمرانِ به منکر!
شدند غالبِ مطلق به کارهای کلیدی!

t.me