خامنه ای در دادگاه ملی - هادی خرسندی

نظرات دیگران
  
    از : نادر پا ژ دوست

عنوان : دادگاه ملی با حضور اخوان
هادی خوش قلم
در این دادگاه نامی از زنده یاد اخوان ثالث نموده ای که او سالها پیش قبل از اینکه به بی نهایت بپیوندد، برای این دادگاه سروده ای برای متهم آماده کرده بود :

..

من امشب آمدستم وام بگذارم

حسابت را کنار جام بگذارم

چه می گویی که بیگه شد ، سحرشد ، بامداد آمد؟

فریبت می دهد ، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست.

حریفا ! گوش سرما برده است ، این یادگار سیلی سرد زمستان است.

و قندیل سپهر تلگ میدان ، مرده یا زنده

به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ، پنهان است.

حریفا ! رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز یکسان است.سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
٨۵۵۶۵ - تاریخ انتشار : ۱٨ تير ۱٣۹۷       

    از : کیا

عنوان : روباه نظام
روباه را بخوبی توصیف کرد ه ای.
قلمت روانتر باد.
٨۵۵۱۰ - تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣۹۷