خدای کسی را نخواستم


فریبا صفری نژاد


• دردم ولی دوای کسی را نخواستم
خاموشم و صدای کسی را نخواستم

بی همنفس، نفس به نفس در هوای خویش
مُردم ولی هوای کسی را نخواستم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۵ خرداد ۱٣۹۷ -  ۲۶ می ۲۰۱٨


 
 دردم ولی دوای کسی را نخواستم
خاموشم و صدای کسی را نخواستم

بی همنفس، نفس به نفس در هوای خویش
مُردم ولی هوای کسی را نخواستم

کافرترین سلاله ی ایمان؟! نه، راستش
ابلیسم و خدای کسی را نخواستم!

حتی دم مسیح به دردم نمی خورد
می میرم و شفای کسی را نخواستم

پایم شکسته است و خوشا سر، که تا هنوز
پای کسی، عصای کسی را نخواستم

من تکیه بر مقام بزرگان نمی زنم
جز جای خویش، جای کسی را نخواستم

t.me