پرسش


محمود طوقی


• این ساعت شماطه دار بچه کارم می آید
وقتی تونباشی
چه فرق می کند صبح است یا غروب ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٣ خرداد ۱٣۹۷ -  ۲۴ می ۲۰۱٨


 ۱
این ساعت شماطه دار بچه کارم می آید
وقتی تونباشی
چه فرق می کند صبح است یا غروب

پرسش بیهوده ای است
زمان
وقتی پژواک رویا های آدمی در سرسراهای خاموش گم می شود

بچه کارم می آید
این دست این زبان
وقتی بال های تو
در آسمان بی ستاره سنگ می شوند

بچه کارم می آید.
۲

چه شیرین بود زندگی
اگر مردگان به خانه می آمدند
و با چمدان های پر خاطره
تنهایی های ما را پر می کردند

دیشب به ناهید می گفتم:
کار عبثی است زندگی
وقتی که مرگ
سایه شومش را یک لحظه از کنار خانه ما دور نمی کند

چه شیرین بود زندگی
اگر مردگان به زندگی باز می گشتند