ترانه خوانِ باران


محمود طوقی


• نگاه کن
باد شمال می آید
کشتی بسوی آب های روشن روان کن
شعری بخوان ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۱۲ می ۲۰۱٨


 می خواستم چیزی بگویم:
                              حرفی
                                    حدیثی
چیزی در همین حدود
تا تو آمدی
و نا غافل پرسیدی :
                     چه می کنی شاعر؟
-گفتم : هیچ
       بدنبال چند هجای گمشده ام

و تو خندیدی
و گفتی:ترانه خوان باران باش

نگاه کن
باد شمال می آید
کشتی بسوی آب های روشن روان کن
شعری بخوان
ترانه ای
تا ملاحان پیر از مرز های فاصله بگذرند

باد شمال می آید
در شط شعر خودرا رهاکن