می ترسم


فریبا صفری نژاد


• دور، دورِ بلاست، می ترسم
سال، سالِ عزاست، می ترسم

از قطاری که رفت، جا ماندیم
راه بی انتهاست، می ترسم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲٣ فروردين ۱٣۹۷ -  ۱۲ آوريل ۲۰۱٨


 دور، دورِ بلاست ، می ترسم
سال، سالِ عزاست ، می ترسم

از قطاری که رفت ، جا ماندیم
راه بی انتهاست ، می ترسم

از قضا گفته اند: این همه شر
قَدَر است و قضاست! می ترسم

از زمینی که جای امنی نیست
چون که روی هواست! می ترسم

از هر آنچه گذشت و می گذرد
از هر آنچه چراست ، می ترسم

من از آن دردهای بی درمان
که علاجش دعاست! می ترسم

من نه از کشتی و نه از طوفان
چون خدا، ناخداست ، می ترسم!

www.facebook.com