ماهی سیاه کوچولو - مارال سعید

نظرات دیگران
  
    از : محسن کوشاقهظو

عنوان : داد و بیداد
آرمان ، شرط صداقت و پای بندی به آرمان های انسانی ، آزادیخواهی، دادخواهی و دادپروری ایجاب می کند که نسبت به تمام نیروهای مخالف حکومت اسلامی شجاعانه و بیطرفانه انتقاد کنیم.
با این حساب حاضری با کسانیکه به اسم «چپ» و سکولار و ملی و غیره با مجاهدین حلق و شاهدوستان و کسانی که به لشگر کشی های «بشردوستانه غارتگران چهانی دخیل بسته اند نیز با همین ادبیات صحبت کنی ؟ یا نه همه آنها کارشان درست است عِلی ، این ها که با هم به توافق رسیدند؟
٨۴٣۶۰ - تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱٣۹۷       

    از : آرمان

عنوان : ماهی های عمامه سیاه و سفید
اما ماهی های خط امامی دنبال عمامه های سیاه و سفید راه را ادامه خواهند داد و مطمن هستند که بلاخره معجزه ای از امامزاده های هفت خط به ثمر خواهد رسید!
٨۴٣۵۵ - تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱٣۹۷       

    از : کیا

عنوان : چه زیبا نوشته ای!
جهت اتحاد با تمام مخالفان حکومت اسلامی این شر مملکت و منطقه بدون پیشداوری راه حل ممکن است.
٨۴٣۴۷ - تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹۷       

    از : هاشمیان

عنوان : دست مریزاد
متنی مسولانه و هشدار دهنده، در عین حال شاعرانه و امیدآفرین . سپاس
٨۴٣۴٣ - تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹۷