مثل امشب


مهدی فلاحتی


• مثل امشب که در سرم غوغاست
و هر چه می گذرد
باز
موج و صخره و دریاست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۹ اسفند ۱٣۹۶ -  ۲٨ فوريه ۲۰۱٨


 
مثل امشب که در سرم غوغاست
و هر چه می گذرد
باز
موج و صخره و دریاست

مثل امشب که باد می توفد
و یالِ کنده ی اسبان
به چنگِ سوارانِ یکسره زخم
بهانه ی رویاست

مثل امشب که جنگل است گمگاهم
و شاخه های بارانخیس
تازیانه می زنندم سخت
مثل هر شب
خیالِ خانه یی پیداست

[]

آن کرانه ی رودخانه هم بروم
باز
بهانه ی ماندن
همیشه در رویاست
مثل امشب که خانه یی پیداست!

----------------------
واشینگتن، ۹ بهمن ۹۶