این شب


فریبا صفری نژاد


• این شب، سیه پوش است در سوگ و عزاداری
در انتظارِ رنگِ صبح و زنگِ بیداری

در جستجوی روزنی تا چشمه ی خورشید
با چشمهایی خسته از این چار دیواری ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲ بهمن ۱٣۹۶ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۱٨


 
این شب، سیه پوش است در سوگ و عزاداری
در انتظارِ رنگِ صبح و زنگِ بیداری

در جستجوی روزنی تا چشمه ی خورشید
با چشمهایی خسته از این چار دیواری

تقویم، ثابت مانده روی برگِ مرگِ گل
کامِ زمان، تلخ است از اوقاتِ تکراری

در هر قدم، خاری ست بینِ رفتن و ماندن
رفتن به روی خار یا ماندن در این خواری؟!

ماندن در این مرداب تا سرحدِ پوسیدن
یا رفتنی بی تاب با هر درد و دشواری؟!

وقتی که راهی باشی و لب تشنه ی دریا
این تُنگ ِ تنگ ، آخر شبی خواهد شکست ، آری!

هرگز نخشکد تا ابد تا بطنِ اقیانوس
خونی که پایِ آرمانی می شود جاری /.


instagram@fariba.safarinejad