روپل استریت


شیرین رضویان


• کوچه ی خانه های صاف و ردیف
کوچه ی مردمان پاک و نظیف
کوچه ی آشنایی غربت
کوچه ی عاشقی چکمه و کیف ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۴ آذر ۱٣۹۶ -  ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷


 
کوچه ی خانه های صاف و ردیف
کوچه ی مردمان پاک و نظیف
کوچه ی آشنایی غربت
کوچه ی عاشقی چکمه و کیف

کوچه ی بوی خوب قهوه و شیر
کوچه ی کارمند و میر و دبیر
کوچه ی صبح های بی عجله
شامگاهان، شراب و نان و پنیر

کوچه ی کاج های رخشنده
کوچه ی دست های بخشنده
عید پاک و صدای شور و سرور
در تکاپوی حال و آینده

کوچه ی خانه های آرامش
صندلی های نرم آسایش
در درون چلچراغ ها روشن
پرده ها باز مثل یک خواهش

کوچه باریک مثل خاطره ها
شمع، میعادگاه شب پره ها
یادم آرد ز کوچه های وطن
سمفونی های خواب پنجره ها

شیرین رضویان
نوامبر ۲۰۱۶
لندن