سخنرانی فرخنده آشنا در کنگره حزب عدالت سوئد در مورد محمود صالحی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۶ آبان ۱٣۹۶ -  ۷ نوامبر ۲۰۱۷کنگره حزب عدالت سوئد که در روزهای ۴ و ۵ نوامبر برگزار شد با چاپ پوسترهایی از محمود صالحی و اختصاص بخشی از کنگره به مسئله زندانی شدن او خواستار آزادی فوری محمود صالحی شد. در بخشی از این کنگره فرخنده آشنا در همین رابطه سخنرانی کرد و نمایندگان حاضر در کنگره با حضور در محوطه بیرون سالن و با در دست داشتن پوسترهایی از محمود صالحی خواست کنگره مبنی بر آزادی فوری او را بصورت تصویری ثبت کردند. متن سخنرانی فرخنده آشنا در این کنگره:

محمود صالحی در روز ۲٨ اکتبر در حالی که پس از دیالیز کلیه ها به همراه همسرش به خانه برمی گشت دستگیر شد. محمود به خاطر صدمات ناشی از زندان در چند سال پیش مجبور است هفته ای دو بار برای دیالیز کلیه ها به بیمارستان مراجعه کند.

من واقعا تعداد دفعاتی که محمود در این سالها زندانی شده است را از دست داده ام. انگار زندانی شدن و آزاد شدن از زندان و دوباره زندانی شدن بخشی از زندگی محمود صالحی شده است. آن موقع که دبیر انجمن صنفی خبازان بود زندانی شد. بخاطر شرکت در مراسم اول ماه مه زندانی شد. به خاطر تاسیس کمیته هماهنگی در حمایت از کارگران ایران زندانی شد. الان هم که کاملا مریض است باز هم زندانی شده است. خطر بسیار بزرگی وجود دارد که محمود صالحی بخاطر نبود امکانات و مراقبت های ضروری پزشکی این بار از زندان بیرون نیاید و همانجا جان خود را از دست بدهد.

به همین خاطر همه ما باید با قدرت تمام واکنش نشان بدهیم و خواهان آزادی فوری محمود صالحی شویم. فردا خیلی دیر است!