ابراهیم مددی به دادگاه تجدیدنظر فرا خوانده شد


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۵ آبان ۱٣۹۶ -  ۶ نوامبر ۲۰۱۷


سندیکای کارگران شرکت واحد: ابراهیم مددی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درتاریخ دوزادهم آذر ماه باید در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب حاضر شود.
ابراهیم مددی و داود رضوی در نیمه های شب هشتم اردیبهشت ماه توسط نیروهای اطلاعات در منزل شخصی شان همزمان بازداشت شدند و بعد از ۲۲روز بازداشت در بند انفرادی زندان ۲۰۹ اوین، با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شدند و درشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مجموعا به ده سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
درهمین ارتباط روز سیزدهم آبان ماه دادگاه تجدیدنظر داود رضوی درشعبه ۳۶ برگزار گردید.