پژاک: طرح ایران برای منطقه مخاطره‌انگیز است


• سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان طی گفتگویی با خبرگزاری "هاوار" در رابطه با تحولات اقلیم کردستان، حشد شعبی را هم‌ردیف داعش دانست و دولت اقلیم کردستان را مورد انتقاد قرار داد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۴ آبان ۱٣۹۶ -  ۵ نوامبر ۲۰۱۷


سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان طی گفتگویی با خبرگزاری "هاوار" در رابطه با تحولات اقلیم کردستان حشد شعبی را هم‌ردیف داعش دانست و دولت اقلیم کردستان را مورد انتقاد قرار داد.

بعه گزارش خبرگزاری فرات، سیامند معینی طی سخنانی با اشاره به هجوم حشد شعبی به کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه گفت: "تحولات اخیر حاکی از آن است که نیروهای منطقه خود را برای دوران پساداعش آماده کردهاند. نحوه هجوم حشدشعبی نشان داد که شکل دیگری از داعش را برای سرکوب مردم آزادیخواه منطقه به میدان آوردهاند اما دوران این نیروهای واپسگرا به سر آمده است."

وی روی دیگر این قضیه را دولت اقلیم کردستان دانست و گفت تصرف بخش‌هایی از جنوب کردستان توسط حکومت مرکزی عراق نتیجه سیاست احزاب اقلیم در ٢۶ سال گذشته است که خاک جنوب را میان خود تقسیم کردند و اداره امور آنرا به طرفداران خود سپردند.

ریاست مشترک پژاک، تأسیس حشد شعبی را پروژه ایران توصیف کرد و افزود: "این پروژه به کرکوک و گرمیان محدود نمی‌شود بلکه موصل، شنگال و مخمور هم جزئی از آن است. اگر قدرت کافی داشته باشند روژاوا را نیز هدف قرار می‌دهند. طرح ایران و استراتژی جنگی آن برای منطقه مخاطره‌انگیز است و باید جلوی آنرا گرفت."

سیامند معینی با انتقاد از ذهنیت حاکم بر دولت اقلیم کردستان و وابستگی آن به قدرت‌های خارجی گفت دولت اقلیم در تکرار اشتباهات گذشته خود اصرار دارد بنابراین مردم باید ترجیح خود را عوض کنند و اعتماد خود را از احزاب سنتی پس بگیرند.

وی در ادامه کنارهگیری مسعود بارزانی از ریاست اقلیم، پس از دو سال ابقای غیرقانونی در این سمت را ناشی از فشار افکار عمومی در پی شکستی سنگین دانست و گفت: "بارزانی با میل شخصی کرسی ریاست را رها نکرد و همچنان منافع سیاسی و اقتصادی خود را حفظ خواهد کرد. اکنون وقت آن است که در مورد فساد مالی و اداری در اقلیم کردستان تحقیقات آغاز شود."

سیامند معینی در ادامه نسبت به تلاش حکومت مرکزی عراق برای بازگشت به دوران گذشته تذکر داد و گفت: " اقلیم کردستان نباید اجازه بدهد دولت مرکزی حاکمیت خود را به جنوب کردستان بازگرداند. همچنین باید از میزان نفوذ اقتصادی و سیاسی ایران بر اقلیم کاسته شود. این اقدامات به عزم و اراده جدی نیاز دارد. سیاستمداران اقلیم کردستان باید عاقبت به لزوم اتحاد ملی و انسجام داخلی پی ببرند."

ریاست مشترک پژاک با تأکید بر برخورد جدی با فساد اداری و اقتصادی در اقلیم کردستان تصریح کرد:" نیروهای خارجی که سال‌هاست در اتخاذ سیاست‌های اقلیم دخیل هستند می‌توانند مانند اتفاقات اخیر براحتی دور یکدیگر جمع شوند موضعگیری مشترک در برابر کردها داشته باشند. وقت آن رسیده که احزاب اقلیم با اتکا به نیروی مردم خویش از بازی با سرنوشت مردم دست بردارند."