دولت روحانی، آخرین تیر به استقلال مطبوعات - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : آرمان شیرازی

عنوان : چهره های دلقکان مایه-از-کف-داده دیگر مایه-ساز خنده نیست!
کجایند آنانی که در ستایش "دولت تدبیر و امید" به مناسبت تصویب برجام، که از سر استیصال حکومت اسلامی در زمان احمدی نژاد آغاز شده بود، بیانیه دادند؟
کجایند خام پندارنی که ناآگاه از ماهیت امنیتی و صحنه چرخانی (چهل ساله ی) روحانی برای "انتخاب" دوباره ی او به خیابانها آمدند و جشن گرفتند؟
کجایند آنانی که در داغ کردن بساط "انتخابات"، ناباوران به "صداقت حکومت اسلامی" را با کنایه "تحریمیان" می خواندند؟
از شرم چگونه می گریزید؟ به کدامین پدیده می نازید؟
- به زنجیر بودن کارگران و آموزگارانی که حقوق نپرداخته شان را می خواهند؟
- به بیکاری هشتاد درصدی زنان کشورمان یا به تن-سپاری ناگزیرشان در دوزخ اسلامی؟
- به تاراج فزونگیر سپرده های مردم در بنیادهای مالی "مجاز"؟
- به ورشکستگی صنایع و کارگاههای تولیدی در سایه ی واردات انحصاری بی رویه و حساب "برادران سپاه"؟
- به گسترش خرافه، راه اندازی "دانشگاه مداحی" و فزونی گرفتن بودجه حوزه ی "علمیه" نسبت به دانشگاه؟
- به خشکیدن تالابها و فرو نشست شهرها بسبب برداشت سودجویانه و دزدانه آب؟
- به کوتاه شدن دست کودکان از آموزش در برابر شهریه های بی حساب؟
- به این، به آن، به بدنامی کشورمان در سراسر جهان؟
از نهانگاه بر آیید و بگویید، در سوگ پیشا-روی، به کدامین میخ تابوت آزادی، استقلال و هویت کشورمان، پیراهن چرکین خود را می آویزید؟
٨۱۹٣۰ - تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۶