رد‌پاهای ما در مائوئی


مجید نفیسی


• تا الان دیگر
رد‌پاهای ما در مائوئی*
پاک شده‌اند
چونان "الوها"های هاوایی*
زیرِ غرشِ جتهای آمریکایی. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۲ آبان ۱٣۹۶ -  ٣ نوامبر ۲۰۱۷


 
تا الان دیگر
رد‌پاهای ما در مائوئی*
پاک شده‌اند
چونان "الوها"های هاوایی*
زیرِ غرشِ جتهای آمریکایی.

ذره‌های شن
پس از آب‌تنی‌های بامدادی ما در دریا,
لکه‌های شراب
پس از شادخواری‌های شامگاهی ما در ایوان
و ناله‌های عشق
پس از بوسه‌های بی‌پایان ما در ویلا
همه ناپدید شده‌اند
در زیرِ غرشِ جاروی برقی
چرخشِ ماشین رختشویی
و شلیکِ لکه‌پاک‌کنها.

آنچه بجا‌مانده
رفت‌و‌آمدِ همیشگی موجهاست
ورپریدگیِ ریزه‌بارانهای ناگهانی
و شاید لاک‌پشتِ دریایی کلانی
که از پسِ خرسنگهای ساحلی
به‌جای خالی ما می‌نگرد.

       بیست‌و‌سوم اکتبر دوهزار‌و‌هفده

*- مائوئی جزیره‌ی بزرگی است در ایالت هاوایی.
*- "الوها" در زبان هاوایی به‌معنای "عشق" است و به‌جای "درود" یا "بدرود" بکار می‌رود.