حزب کمونیست کارگری ایران: محمود صالحی باید فورا آزاد شود


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۰ آبان ۱٣۹۶ -  ۱ نوامبر ۲۰۱۷


اعتراضات کارگری و توده ای در حال گسترش است و روز بروز تعرضی تر و سیاسی تر میشود و گلوی رژیم را هر روز بیشتر میفشارد. این اعتراضات و مبارزات عکس العمل متحدانه کارگران به تعرضات و تحمیلات هرروزه حکومت مفتخوران اسلامی و کارفرمایان حریصی است که مدام مشغول دزدی از سفره فقیرانه کارگران هستند. جمهوری اسلامی ناتوان از پاسخگویی به ساده ترین نیازهای مردم و غرق در بحران و فساد و بی افقی، فشار علیه فعالین کارگری را گسترش داده است تا همچنان فشار را روی آنها نگهدارد و مانع اظهار وجود بیشتر آنان شود.

در ادامه اذیت و آزار فعالین کارگری، روز ششم آبان ماه محمود صالحی از رهبران سرشناس جنبش کارگری در شهر سقز دستگیر شد. نجیبه صالحی همسر او میگوید: "روز ششم آبان در پایان دیالیز هفتگی محمود، همراه ایشان در حال خروج از بیمارستان بودیم که ناگهان چهار نفر از ماموران نیروی انتظامی ما را محاصره کرده و محمود را با وجود اعتراض و مخالفت ما از بابت وضعیت جسمی با خود به دادگاه بردند. در آنجا ضمن ابلاغ حکم، ایشان را جهت اجرای حکم روانه زندان مرکزی سقز کردند. این دستگیری بدون اخطار در پی حکم دادگاه تجدید نظر صورت می گیرد که حکم ۹ سال زندان تعلیقی ایشان را به یک سال حکم قطعی تبدیل کرده است".

چقدر باید حکومت از فعالین کارگری و جنبش کارگری وحشت زده باشد که یک فعال کارگری را که مبتلا به بیماری قلبی و فشار خون و دیابت است و هفته ای دوبار عمل دیالیز انجام میدهد را دستگیر و روانه زندان میکند. میتوانیم محمود و سایر فعالین کارگری و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی را آزاد کنیم و به امنیتی کردن اعتراضات پایان دهیم. جمهوری اسلامی در اوج بحران دست و پا میزند باید فشار را بیشتر و بیشتر کنیم.

همراه با نجیبه صالحی و فرزندشان سامرند صالحی و همراه با فعالین کارگری، اجتماعی و معلمان مریوان که درمورد دستگیری محمود صالحی بیانیه ای خطاب به مردم صادر کرده اند، صدای محمود صالحی باشیم که در" دفاع از طبقه کارگر و علیه استثمار انسان از انسان"، قاطعانه و شجاعانه مبارزه کرده است و علیرغم سالها زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی، در مقابل سرکوبگران و مفتخوران حاکم کوتاه نیامده است. صدای محمود صالحی و رضا شهابی، صدای اسماعیل عبدی و محسن عمرانی، صدای محمود بهشتی و آتنا دائمی و آرش صادقی و سایر زندانیان سیاسی باشیم و با گسترش اعتراض آنها را از چنگال حکومت بیرون بیاوریم.

حزب کمونیست کارگری ایران
۹ آبان ۱۳۹۶، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷