بزرگداشت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر در وین


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ٨ آبان ۱٣۹۶ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۱۷پلاتفرم چپ انترناسیونالیستی در اتریش برگزار می کند:

بزرگداشت سدمین (صدمین) سالگرد انقلاب اکتبر
وین، شنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۷

رفقا و دوستان گرامی،

پلاتفرم چپ انترناسیونالیستی (Internationale Linke Plattform) که در حال حاضر از هوادان حزب توده ایران در اتریش، حزب کمونیست اتریش، حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کردستان عراق در اتریش، تشکیل شده است، سدمین سالگرد انقلاب بزرگ اکتبر، نخستین انقلاب سوسیالیستی جهان را بزرگ می دارد.
هوادان حزب توده ایران در اتریش از شما دعوت می کنند تا در جشن و همایشی که به این انگیزه، در زمان و مکان زیر برگزار می شود، شرکت کنید:

زمان: شنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۳۰
مکان:
Brick-5، Herklotzgasse 21, 1150 Wien

هوادان حزب توده ایران - اتریش