طبیعت همیشه مهربان نیست
سوکسرودی بر آوارِ شهر‌های سوخته در شمال کالیفرنیا


جهانگیر صداقت فر


• تکتازِ حادثه این جا
توفانِ آتش است -
            زین کرده توسنی از لهیب ؛
و هم اکنون -
          همرکابِ باد
                   خاکستر است و دود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۶ مهر ۱٣۹۶ -  ۱٨ اکتبر ۲۰۱۷


 
تصویرِ صریح انهدام

بی‌ آن که خمپاره و اژدر به کار بوده باشد .

***عبث ممان در انتظارِ هلهله‌هایِ حیات ،

در این ناحیه

          آوارِ وادیِ گُر‌ گرفته

                               غرقِ سکوت است .

***

تکتازِ حادثه این جا

توفانِ آتش است -

            زین کرده توسنی از لهیب ؛

و هم اکنون -

          همرکابِ باد

                   خاکستر است و دود

که بی‌ آزرم

          ز لاشه‌ی شهر‌ها می‌‌گذرد ،

و بر معابرِ گم شده در مه‌ِ شگفت

                              شالِ سوگ بر می‌‌گسترد .

***

حیرت زده با آه

             به هیبتِ آفاقِ فاجعه در می‌‌نگرم :

از آبادِ آن دیار

            دگر اثری نیست

ز جنبنده‌یی در این وادی

                      دگر خبری نیست ،

گفتی‌ که در این نظمِ بی‌ نظام

                            دادگری نیست .

                                    *********

جهانگیر صداقت فر
تیبوران- ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷