ترامپ: پایبندی ایران به برجام را تایید نمی‌کنیم - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : کیا

عنوان : شکاف در غرب ، فشار بر ولایت!
۱.آنچه موجب نگرانی غرب است ، اختلاف بر سر مواضع بین المللی است که ترامپ آنها را بنفع امریکا میخواهد مصادره کند.
۲.مسئله ایران، فشار به سپاه پاسداران و حکومت ولایی از طرفی به نفع ایرانیان میباشد.
۳.یک سیاست هوشمند ، فراگیر و مستقل، از سمت اپوزیسیون ، لازمه این مرحله است ،که از تضادها ی موجود به خوبی استفاده کند .
٨۱۵٨۹ - تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۶       

    از : حمید

عنوان : گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود - تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
با درود

باز هم حوادث تاریخی اثبات کرد « بازتاب دکترین جدید امریکا بوسیله پرزیدنت ترامپ »
که سازمانها و تشکلهای ایرانی بیشر از " مشتی شعار و ادعا" نیستند.
بهترین نمونه وضعیت اسفبار تشکلهای ایرانی و سردرگمی انها از سال ۱۳۵۷ تا امروز!
به نظر من تفسیر سخنان امروز ترامپ یک جمله بیشتر نیست و ان عبارت است از:
مردم در بند ایران یا رژیم حمهوری اسلامی را وادار به تمکین از خود کنید و یا خود دانید.
راستی اگر ایران تبدیل به «لیبی، سوریه، یمن، عراق و .... بشود مقصر کیست؟
راستی "ایا برای اجرای تعزیه ننه من غریبم و جنایتهای امپریالیسم امریکا" اماده اید؟
٨۱۵٨۷ - تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۶