جانِ شیفته - مهدی فلاحتی

نظرات دیگران
  
    از : بهمن پارسا

عنوان : یاد به اذین زنده است!
"جان شیفته" زیباترین معادل است برای عنوان اثر عظیم رمن رلان L"ame Enchante. این معادل لطیف و خیال انگیز که بیانگر جمله ، جمله ی ان رمان فاخر است، کار زنده یاد به اذین است. یادش زنده تر باد.
٨۰۹٨۰ - تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱٣۹۶