جانِ شیفته


مهدی فلاحتی


• جان
جیغِ نوزادی که مادرمُرده می آید به این دنیا
و نامش تا ابد
آه است. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۱ شهريور ۱٣۹۶ -  ۲ سپتامبر ۲۰۱۷


 جان
مثل گلبرگی ست تنها
مانده از شاخِ گلی در دست

جان
جیغِ نوزادی که مادرمُرده می آید به این دنیا
و نامش تا ابد
آه است.

جان
شیونِ خاموشِ مادرهاست
که هرشب
از مزاری باز می آیند

جان
مثل رویایی ست در آوازِ جانبازانِ همدوشم
که با حسّی که هم تلخ است و هم شیرین
همیشه مانده در گوشم

جان
خانه است
پیرساله و تاریک
و تو آرزوی پنجره ها شی

جان دادنم زمانی ست،
که دلتنگِ تو باشم
و نباشی./