ما‭ ‬اپوزیسیونتیم


هادی خرسندی


• ما‭ ‬اپوزیسیونِتیم‭ ‬آقا
گرچه‭ ‬جزو‭ ‬قشونِ‭ ‬تیم‭ ‬آقا

همگی‭ ‬درس‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬بلدیم
توی‭ ‬دارالفنونِتیم‭ ‬آقا ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ٣ شهريور ۱٣۹۶ -  ۲۵ اوت ۲۰۱۷


ما‭ ‬اپوزیسیونِتیم‭ ‬آقا
گرچه‭ ‬جزو‭ ‬قشونِ‭ ‬تیم‭ ‬آقا

همگی‭ ‬درس‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬بلدیم
توی‭ ‬دارالفنونِتیم‭ ‬آقا

ساکن‭ ‬خارج‭ ‬ایم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع
داخل‭ ‬اندرونِتیم‭ ‬آقا

بین‭ ‬جمع‭ ‬مخالفان‭ ‬رژیم
حکم‭ ‬پنجم‭ ‬ستونِ‭ ‬تیم‭ ‬آقا

در‭ ‬جواب‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬پوند‭ ‬و‭ ‬یورو
سر‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬توی‭ ‬کونِ‭ ‬تیم‭ ‬آقا

اندکی‭ ‬بیش‭ ‬ازین‭ ‬جلو‭ ‬رفتن
ترس‭ ‬بدنامی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬لو‭ ‬رفتن