آخرین تحولات بحران سوریه


هادی صوفی زاده


• و نشانههای شکاف در روابط امریکا و ترکیه بیش از پیش عیان گشته است که میتوان به خرید موشکهای اس ۴۰۰ از روسیه اشاره کرد. ترکیه بعنوان یکی از کشورهای عضو ناتو تسلیحات از روسیه خریداری کرده است. از طرف مقابل نیز زمزمههای بیرون آوردن پ.ک.ک از لیست ترور بمیان آمده است که بزرگترین دردسر برای ترکیه می باشد، اینها نمونههای کوچکی از آشکارشدن تضاد میان ترکیه و امریکاست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ -  ۴ اوت ۲۰۱۷


هفته گذشته "برت مگ گورگ " نماینده ویژه امریکا در امور سوریه ترکیه را حامی گروههای تروریستی عنوان کرد و گفت ترکیه به گذرگاهی برای تروریستهای القاعده تبدیل شده است است. سخنان مگ گورگ بازتاب وسیعی در رسانهها یافت و مقامات ترکیه اعلام کردند که در سطح عالی دیپلماتیک اعتراض خود را به امریکا رساندهاند. جدا از نقش آشکار ترکیه در حمایت از جریانهای تروریستی در سوریه این اولین بار است که مقامات امریکا بطور مستقیم ترکیه را حامی تروریستها معرفی می کنند. امریکا و روسیه بخوبی به نقش مخرب ترکیه از روز اول در سوریه آگاهند اما چرا در این مرحله امریکا ترکیه را هدف قرار داده نیازمند بحث و بررسی است و در این مطلب سعی بر این است تا به گوشههایی آن پرداخته شود.

به لحاظ زمانی اظهارات "مک گورگ " بعداز ایجاد بحران دیپلماتیک میان عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین با قطر بیان شده است، بحرانی که اندکی بعداز سفر دونالد ترامپ به عربستان اتفاق افتاد. در بحران سوریه امریکا و روسیه حرف نهایی را میزنند و بنابه برخی گزارشها هر دوکشور توافق کرده تا روسیه دست ایران و امریکا نیز دست ترکیه از سوریه را کوتاه نمایند. برخی منابع معتبر در ایران نگرانی خود را از این توافق یادشده پنهان نکردهاند. بنابه توافقات مورد نظر روسیه باید به حضور ایران از ناحیه جنوب سوریه و هم مرز با اسرائیل پایان دهد و امریکا نیز باید از نفوذ ترکیه در سوریه بویژه مناطق ادلب بکاهد. با توجه به اینکه کنترل ارتش سوریه در دست روسیه است و نیروهای ایران در پوشش نیروهای سوری حضور دارند دور کردن ایران از مناطق جنوبی سوریه برای روسیه سخت بنظر نمی آید اما کار امریکا برای محدود کردن نقش ترکیه آسان نخواهد بود. زیرا سرنوشت ترکیه تا اندازه زیادی به سرنوشت جنگ در ادلب گره خورده است و بدین جهت ترکیه به آسانی کوتاه نخواهد آمد.
در شرایط فعلی ترکیه و قطر همچون یک بلوک جدید و با تفکرات اخوانی از حامیان اصلی جبهه نصره هستند. یکی از دلایل فشار کشورهای عربی به قطر توقف حمایتهای آن کشور از آن جبهه است. از آنطرف نیز متهم کردن ترکیه به حمایت از تروریستها که "برت مگ گورگ " بیانگر این واقعیت است که امریکا و کشورهای همسو درصدد مهار همزمان آن دو کشور هستند. میتوان حدس زد که سر آخر قطر ناچار به کوتاه آمدن از حمایت از جبهه نصره خواهد شد و کوتاه امدش هزینه سنگینی برای آن کشور نخواهد داشت اما همچنانکه قبلا هم اشاره شد کوتاه آمدن ترکیه بمعنی بازی با امنیت ملی خودش است، زیرا نیروی جایگزین مورد نظر امریکا در استان ادلب نیروهای کورد هستند و از این جهت ادلب نقطه تضاد منافع میان ترکیه و امریکاست. روند حوادث نشان میدهد که برخی کشورهای عربی تلاش دارند میان ترکیه و قطر شکاف ایجاد کنند اما ظاهرا طرف ترکی بطور جدی درصدد تحکیم روابط با قطر است.
روابط قطر و ترکیه تا کجا پیش خواهد رفت پاسخ به آن هنوز زود است اما از آنجا که قطر به جامعه عربی تعلق دارد امکان عادی سازی رابطه آن کشور با کشورهای همسایه قابل پیش بینی و بهترین گزینه برای آن کشور است. ارتباط با ترکیه ریسکهای بزرگی برای آن کشور دارد که ممکن است عواقب خطرناکی برای قطر داشته باشد. اول اینکه تنها راه ارتباطی قطر با دنیا از طریق ایران است، یعنی کشوریکه با جهان در تخاصم است، دیگر اینکه ممکن است بعداز انتخابات سال ٢٠١٩ حزب حاکم ترکیه قدرت را از دست دهد و سیاست خارجی آن کشور دستخوش تغییر گردد بنابراین عادی سازی روابط با جامعه عربی بهتراز رابطه با کشوری است که دور از مرزهای جغرافیایی آن قرار دارد و خود با مشکلات فراوانی روبرو هست.
این مسئله را نباید از قلم انداخت که هدف اصلی ترکها همسویی با عربستان سعودی بود و قطر در جایگاه بعدی قرار داشت. تورکها تلاش کردند تا از کانال سعودیها با مصر آشتی کنند و مثلث سنی در مقابل مدار شیعی تشکیل دهند اما ناکام ماندند. الویت تورکها در این بلوکبندی ترغیب عربستان به سقوط رژیم بشار اسد و گماشتن نظام سنی مورد نظر آنان بود اما سعودیها بعداز سفر ترامپ و سفر شاهزاده آن کشور به روسیه متوجه شدند که ماندن رژیم اسد سهم روسیه و سخن در اینباره غیرقابل مناقشه است بنابراین سعودیها سیاست خود را بر اساس واقعیات پیش رو تنظیم نمودند. در یکسال گذشته مقامات عربستان، امارات و اردن دوبار با سران کورد سوریه ملاقات داشتهاند که ماهیت این سفرها برای تورکها خوشایند نیست. الویت سعودیها برای ائتلاف با ترکیه رودرویی با ایران بود که تورکها خواهان آن نبودند. ترکیه بخوبی دریافته که کوردها در عراق و سوریه از کنترل خارج شده و باید بفکر مهار کوردها در داخل مرزهای خود باشد و این مسئله بدون هماهنگی با ایران ممکن نیست. بنابراین ترکیه تسلیم خواسته سعودی در دشمنی با ایران نخواهد شد.
کوتاه سخن، بعداز چند سال جنگ در سوریه اینک اوضاع بنفع دولت سوریه و کوردها پیش میرود. دولت سوریه در دایره منافع روسیه و کوردها نیز در دایره منافع امریکا تعریف میشوند. در این میان اگرچه ترکیه مثلث عزاز ـ جرابلس ـ الباب را اشغال نموده و توان خود را حول حمایت از جبهه نصره در ادلب بکار گمارده اما موقعیت ترکیه آسیب پذیر از همه است. همچنانکه در بالا اشاره شد بحران سازیهای ترکیه در سوریه با منافع تمام قدرتهای درگیر در منطقه بویژه امریکا در تضاد است. بنابراین روابط ترکیه و امریکا مرحله حساسی را طی میکند و نشانههای شکاف در روابط امریکا و ترکیه بیش از پیش عیان گشته است که میتوان به خرید موشکهای اس ٤٠٠ از روسیه اشاره کرد. ترکیه بعنوان یکی از کشورهای عضو ناتو تسلیحات از روسیه خریداری کرده است. از طرف مقابل نیز زمزمههای بیرون آوردن پ.ک.ک از لیست ترور بمیان آمده است که بزرگترین دردسر برای ترکیه می باشد، اینها نمونههای کوچکی از آشکارشدن تضاد میان ترکیه و امریکاست.