ترس از الگوشدن ملی کردن صنعت نفت بود - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : احمد مجد

عنوان : نه فال و نه تماشا!
پیش از هر چیز دیگر، همان قدر که سندهای تازه وزارت خارجه آمریکا از نظر ماهیت و سمت و سوی اطلاعات چیز جدیدی ندارد، گفتگوی مأمور اطلاعاتی رژیم با آبراهامیان گرهی از مشکل اصلی سیاسی-اطلاعاتی رژیم نگشوده است.
اما اصل فلسفه این گفتگو و چشمداشت از آن چیست و چرا؟
- وابستگی خبرگزاری مهر به وزارت اطلاعات آخوندها برکسی پوشیده نیست.
- آبراهامیان به نکته مهمی اشاره می کند که خبرگزاری مهر بر حسب وظیفه و بر خلاف وظیفه هر خبرنگار حتی ساده و مبتدی آن را دنبال نمی کند. جمله این است:
«یکی از دلایل واشنگتن برای تعلل در انتشار اسناد، امکان به مخاطره افتادن توافق هسته ای ایران عنوان شد».
- هر خبرنگار معمولی که مأمور اطلاعاتی نباشد، سوژه گفتگو را این جا سوال پیچ می کند که چه ربطی و چه همسانی بین افشای اسرار کودتا و توافق هسته یی هست؟ کدام رازهای توافق هسته یی چنان به رازهای کودتای ۲۸مرداد شبیه اند که آن را به خطر می اندازند؟
- به جای حدس و گمان سرنخی در واپسین پرسش مأمور رژیم هست. خبرنگار تلاش می کند درد بی درمان رژیم را مطرح کند و نگرانی اش از خطر سرنگونی رژیم ولایت فقیه را گوشزد می کند که انتشار این سندها چه ربطی به اظهارات اخیر وزیر خارجه جدید آمریکا دارند؟
- متأسفانه (برای رژیم) اما این بار آبراهامیان پاسخ مناسبی برای مأمور اطلاعاتی رژیم در آستین ندارد و کابوس شبانه روزی رژیم را هم چنان بی تعبیر باقی میگذارد.
به یاد بیاوریم که وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور بود، کابوسی داشت که آمریکا به ما حمله می کند یا نه؟ حتی از فرط بلاهت این را در یک کنفرانس مطبوعاتی از یک خبرنگار آمریکایی پرسید که به نظر شما به ما حمله می کنند؟ خبرنگار بیچاره گفت آخر من از کجا بدانم؟
٨۰۲۲۷ - تاریخ انتشار : ۲٨ تير ۱٣۹۶