سوگندنامه ی ائمه اطهار


هادی خرسندی


• به محمد پیمبر اسلام
آنکه میرفت در حِرا سوگند

به علی اولین امام که بود
صاحب سایه ی هما سوگند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۵ می ۲۰۱۷


به محمد پیمبر اسلام
آنکه میرفت در حِرا سوگند

به علی اولین امام که بود
صاحب سایه ی هما سوگند

بر حسن دومین امام که کُشت
زنش او را پس از غذا سوگند

به حسین، آن امام روضه فزا
کشته ی دشت کربلا سوگند

به امام زین العابدین مریض
عاشق دکتر و دوا سوگند

بعد هم بر محمد باقر
مرد با علم آشنا سوگند

به امامِ ششم که از او شد
شیعه ی جعفری بنا سوگند

در پی آن به موسی یِ کاظم
که به زندان شده فنا سوگند

هشتمین، بر امام رضای غریب
صاحب آنهمه طلا سوگند

بر جواد و تقی امام نهم
که بود نام او دو تا سوگند

دهمی بر امام علی یِ نقی
کشته در شهر سامرا سوگند

یازده بر حسن که فامیلش
عسکری شد از ابتدا سوگند

دست آخر به حضرت مهدی
که امامیست در خفا سوگند

به دوازده امام اسلام و
به تمامی انبیا سوگند

وگر اینها کم است، دور از جان
به خداوندی خدا سوگند

که مسلمان تر از شما کس نیست
به مسلمانی شما سوگند
--------------------